Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Risk Yönetim Süreçleri

2020-01-01

Suggestions

Çevre kirlenmesi yönünden sürekli SO2 ölçümü gerçekleştirilebilecek aygıt geliştirilmesi
Tulunay, Ersin(1980-10-15)
Çevre Mühendisliğinin geleceğine yönelik görüşler
Aksoy, Ayşegül; İmamoğlu, İpek (null; 2011-03-25)
Deriving strategy and developing balanced scorecard for General Directorate of Environmental Impact Assessment and Planning in the Ministry of Environment and Forestry
Özcan, Mehmet; Saatçioğlu, Ömer; Department of Industrial Engineering (2003)
In this study, it is aimed to derive strategies and develop a Balanced Scorecard in General Directorate of Environmental Impact Assessment and Planning in Ministry of Environment and Forestry. Firstly, the objectives of the General Directorate defined in the law are reassessed and strategies to realize the objectives are derived by making use of feedback received by conducting surveys to 4 main stakeholder groups which are the staff of the General Directorate, Provincial Directorates, companies preparing EI...
Çevre mühendisliği eğitim programlarının değerlendirilmesi
Aksoy, Ayşegül; Bayramoğlu, Tuba Hande; İmamoğlu, İpek; Sanin, Faika Dilek; Tuncel, Süleyman Gürdal (2011-03-25)
Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar
Önen, Selda; Doğu, Timur; Gönderten, İlknur(1998)
Bu projede kurşunsuz benzinde oktan yükseltici ve hidrokarbon emisyonlarını azaltıcı etkileri olan oksijenli benzin katkı maddelerinin (MTBE, ETBE, TAEE gibi) üretiminde darboğaz olan iki konuda kinetik çalışmalar yapılmıştır. Birinci alt projede MTBE, ETBE gibi eterlerin üretiminde kullanılan i-bütilen'in katalitik dihidrojenasyon yolu ile üretimi amacıyla Cr, Mo, V, Nb oksitlerinden oluşan üçlü oksit katalizörler hazırlanmış ve bu katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri ölçülmüştür. Elde edilen Cro.8Vo.2...
Citation Formats
E. Tuna Öztürk, Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Risk Yönetim Süreçleri. 2020.