Dijital Çağ ve taciz- Yeni İletişim Tarzının Çelişkileri

2021-03-01

Suggestions

Dijital Çağ Yönetişimi
Yavuz, Nilay (Dora, 2015-02-01)
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
Dijital Dönüşüm/Endütri 4.0 ve Türkiye
Erdil, Erkan (2018-06-01)
Dijital Dönüşüm Sürecinde Eğitim ve Öğrenme
Gürbüz, Tarkan (2018-06-01)
Dijital Öğretmenler Projesi: Öğretmenler için Eşitlikçi Dijital Eğitime Doğru Bir Adım
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur; Çelik, Berkan; Tunga, Yeliz (2021-07-30)
Problem durumu: Eğitimde niteliği artırmanın yolu öğretmen yetkinliklerinin artırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesi gereken alanlardan birisi de öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılmasıdır. COVID- 19 pandemisi ile birlikte başlayan çevrimiçi eğitim, öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasını bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen Dijital Öğretmenler Projesi ile teknolojinin eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlaması hedeflenmektedir. ...
Citation Formats
M. Okyayuz, “Dijital Çağ ve taciz- Yeni İletişim Tarzının Çelişkileri,” PsikeArt, pp. 80–83, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90907.