Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi

2019-06-01
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümden etkilenecek meslekler incelenerek, ihtiyaç duyulacak yeni meslekler ve bu meslekleri icra eden insan kaynağında olması gereken yetkinlikler analiz edilmiş, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip insan kaynağının verimli bir şekilde yetiştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli öneriler içeren yol haritası sunulmuştur.
Verimlilik Dergisi

Suggestions

Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama e...
Dijital Öğretmenler Projesi: Öğretmenler için Eşitlikçi Dijital Eğitime Doğru Bir Adım
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur; Çelik, Berkan; Tunga, Yeliz (2021-07-30)
Problem durumu: Eğitimde niteliği artırmanın yolu öğretmen yetkinliklerinin artırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesi gereken alanlardan birisi de öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılmasıdır. COVID- 19 pandemisi ile birlikte başlayan çevrimiçi eğitim, öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasını bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen Dijital Öğretmenler Projesi ile teknolojinin eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlaması hedeflenmektedir. ...
Order picking oriented storage assignment problem in a vertical lift module system.
Öz, Bura; Batun, Sakine; Department of Industrial Engineering (2019)
Since the advancements in technology paved the way for an increased consumer-manufacturer interaction, companies are forced to adapt a mass customization phi-losophy in their production operations. This philosophy requires a higher variationof raw materials to be stored by the manufacturer to fill the customer orders on time.However, this increased variation in the inventory will also mean increased require-ments for the storage area. Using automated storage and retrieval systems (AS/RS)is one way of using ...
Enabling Digital Transformation in Education and Training: Towards Effective Human Capital Development
Gürbüz, Tarkan (IGI GLobal, 2021-10-01)
The rapid rise of innovation and digital transformation trends have already begun to cause disruptions to the way we live, work, and learn. Education and training are placed at the forefront of this transformation process because of the learning needs to develop the required competencies for enabling a successful transformation. As educators and training experts become more aware of the potential of open and distance learning, it is essential for their educational planning that the opportunities offered by ...
Enabling Digital Transformation Through Human Capital Development: A Learning System Model.
Gürbüz, Tarkan (null; 2018-10-24)
The rapid rise of innovation and digital transformation trends have already begun to cause disruptions to the way we live, work, and learn. Education and training are placed at the forefront of this transformation process because of the learning needs to develop the required competencies for enabling a successful transformation. As educators and training experts become more aware of the potential of open and distance learning, it is essential for their educational planning that the opportunities offered by ...
Citation Formats
E. Gökalp, M. O. Gökalp, S. Çoban, and P. E. Eren, “Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi,” Verimlilik Dergisi, pp. 201–222, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/download/article-file/738518.