Bilinmeyene Doğru

2014-03-01

Suggestions

Improving the accuracy of a mobile robot for localization and mapping of an unknown environment
Gümrükcü, Gülşah; Konukseven, Erhan İlhan; Department of Mechanical Engineering (2003)
This thesis deals with sensor based motion planning of a mobile robot for localization in an unknown environment. Using the developed algorithm the robot may construct the map (GVG) of any bounded environment, and the minimum distance between any two locations in the mapped environment can be determined. In addition, the accuracy of the robot, facing dead-reckoning error can be improved. With this study, the mobile robot finds the optimum path between any two locations in any bounded environment and traces ...
Bilinmeyen değişken ortamda modelleyerek irdeleme ve öğrenme yöntemleriyle nesnelerin değişik algılayıcılardan bilgi füzyonu elde edilerek tanımlanması
Ersak, Aydın; Bulut, Mete M.; Zontul, Haluk; Yücel, Serdar A.(1993)
Rapor "Bilinmeyen Değişken Ortamda. Modelleyerek İrdeleme ve Öğrenme Yöntemleriyle Nesnelerin Değişik Algılayıcılardan Gelen Bilginin Birleştlrimi Yoluyla Tanımlanması" konusunda yapılan çalışmaları özetlemektedir. Birden çok algılayıcıdan edinilen bilgilerdeki cluyaçlardan ileri gelen belirsizlikler ve gürültü önce en aza indirgenmekledir. Burada önişlem algoritmaları kullanılmaktadır. Duyaç bilgisindeki belirsizlik ve eksilikler diğer duyanlardan, elde olunanlarla tamamlanmakta sonuçtaki görüntünün taşıdı...
Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
How does consciousness exist?: a comparative inquiry on classical empiricism and William James
Yılmaz, Zeliha Burcu; Çırakman, Elif; Department of Philosophy (2006)
William James denies consciousness as an entity and this rejection lies in the background of my thesis. I searched the main reasons for this rejection in his philosophy. Throughout this search, I perceived two modes of existence of consciousness, that is active and passive. As James improves his thoughts on consciousness over the main arguments of classical empiricists, I explained his radical empiricism and pragmatism in relation to them. It is difficult to answer whether we are completely active or passiv...
Pluralism in science
Bakdur, Eser; Sol, Ayhan; Department of Philosophy (2009)
This thesis investigates the determinants of financial development in Turkey. Principle Component Analysis (PCA) is employed in order to examine the main determinants of financial sector development and shed light on the structure of the financial system in Turkey. The empirical studies on financial development suffer from the measurement problem. This study aims to remedy the measurement problem by providing proxies that explain different aspects of financial development more accurately than other proxies ...
Citation Formats
M. Okyayuz, “Bilinmeyene Doğru,” National Geographic, pp. 84–85, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90937.