Bilinmeyen değişken ortamda modelleyerek irdeleme ve öğrenme yöntemleriyle nesnelerin değişik algılayıcılardan bilgi füzyonu elde edilerek tanımlanması

Download
1993
Ersak, Aydın
Bulut, Mete M.
Zontul, Haluk
Yücel, Serdar A.
Rapor "Bilinmeyen Değişken Ortamda. Modelleyerek İrdeleme ve Öğrenme Yöntemleriyle Nesnelerin Değişik Algılayıcılardan Gelen Bilginin Birleştlrimi Yoluyla Tanımlanması" konusunda yapılan çalışmaları özetlemektedir. Birden çok algılayıcıdan edinilen bilgilerdeki cluyaçlardan ileri gelen belirsizlikler ve gürültü önce en aza indirgenmekledir. Burada önişlem algoritmaları kullanılmaktadır. Duyaç bilgisindeki belirsizlik ve eksilikler diğer duyanlardan, elde olunanlarla tamamlanmakta sonuçtaki görüntünün taşıdığı bilginin tama yakın olması sağlanmaktadır. Bundan sonra görüntü üzerinde nesne tanıma algoritmaları uygulanmaktadır. Nesne tanıma, kenar çizgisi belirlenmiş nesne örüntüleri. üzerine inşa edilmiştir. Nesnenin kenar çizgisi, bu çizginin boyu, orunlunun ağırlık merkezi, ve birinci ve ikinci momentlerin bellekteki modelde tanımlananlarla karşılaştırılmasıyla tanıma işlemi tamamlanmaktadır. Tanınamayan yeni bir nesne örüntüsü ve ilişkili bilgiler yeni bir nesne olarak tanımlanmaktadır. Sisteme bu yöntemle öğrenebilir bir yapı kazandırılmştır. Gerçekleştirilen donanımsal yapıda ultrasonik duyaç dizisi bir robot kol bileğine bağlanmış tüm tarayarak alınacak görüntü kol bir tür süpürme hareketi sonucunda alınmaktadır. Kol bu işlemi takiben üzerinde işlem görülecek nesneleri tanıyıp, yerlerini ve duruş biçim ve yönlerini belirledikten sonra gerekli, manevralara başlayabilecektir. Bu ise kolun yörünge planlamasının yapılmasına ilişkin çalışmalara konu olmaktadır. Çalışma ekinde çalışma sürecinde yapılmış olan yayınların (Türkçe) birer kopyası verilmektedir.

Suggestions

Improving the accuracy of a mobile robot for localization and mapping of an unknown environment
Gümrükcü, Gülşah; Konukseven, Erhan İlhan; Department of Mechanical Engineering (2003)
This thesis deals with sensor based motion planning of a mobile robot for localization in an unknown environment. Using the developed algorithm the robot may construct the map (GVG) of any bounded environment, and the minimum distance between any two locations in the mapped environment can be determined. In addition, the accuracy of the robot, facing dead-reckoning error can be improved. With this study, the mobile robot finds the optimum path between any two locations in any bounded environment and traces ...
Analysis of dataset, object tag, and object attribute components in novel object captioning
Şahin, Enes Muvahhid; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-7)
Image captioning is a popular yet challenging task which lies at the intersection of Computer Vision and Natural Language Processing. A specific branch of image captioning called Novel Object Captioning draw attention in recent years. Different from general image captioning, Novel Object Captioning focuses on describing images with novel objects which are not seen during training. Recently, numerous image captioning approaches are proposed in order to increase quality of the generated captions for both gene...
Eğitimde Eylem Araştırmaları
Zırh, Besim Can; Kızılcık, Hale Hatice (null, 2019-01-01)
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ'de Sosyolojiye Giriş Dersleri. (A Model for Action Research for Humanities Courses at the level of Higher Education: the Case of Introduction to Sociology Course at METU) Bu bölüm Türkiye’de yükseköğretimde İngilizce dili kullanımına ilişkin ODTÜ örneğinde tespit edilen bir sorunu anlamak ve mümkünse çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla ortaklaşa gerçekleştirilen disiplinl...
Türkiye İçin Bireysel Risk Bazına İndirgenmiş Kollektif Hasar Modellemeleri
Kestel, Sevtap Ayşe(2010-12-31)
Türkiye İçin Bireysel Risk Bazına İndirgenmiş Kollektif Hasar Modellemeleri
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Çetinkaya, Bülent; Aydoğan Yenmez, Arzu; Çakıroğlu, Erdinç; Kertil, Mahmut; Didiş, Makbule Gözde; Baş, Sinem; Şahin, Zülal; Şen Zeytun, Aysel; Korkmaz, Himmet (Türkiye Bilimler Akademisi, 2016-1-01)
Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı. “Günlük Hayattan Modelleme Soruları” kitabıyla; matematiği kendi içinde ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme, matematiksel dili ve terminolojiyi kullanma, matematiksel akıl yürütme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma gibi kritik becerilerin kazanılmasına ve bu becerileri kullanarak matematiğin hissedilir, y...
Citation Formats
A. Ersak, M. M. Bulut, H. Zontul, and S. A. Yücel, “Bilinmeyen değişken ortamda modelleyerek irdeleme ve öğrenme yöntemleriyle nesnelerin değişik algılayıcılardan bilgi füzyonu elde edilerek tanımlanması,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU16TT0.