Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri

2021-04-01
Yıldırım, Jülide Ceren
Kozak, Ekin Doğa
Türkarslan, Kutlu Kağan
Citation Formats
J. C. Yıldırım, E. D. Kozak, and K. K. Türkarslan, “Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri,” pp. 13–26, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.ejmanager.com/mnstemps/12/12-1595228376.pdf?t=1623581424.