Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller ve Su Darbesi

2011-03-01

Suggestions

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı
Alimoğlu, Emir; Bozkuş, Zafer; Yanmaz, Ali Melih (2014-10-01)
Nehir tipi hidroelektrik santraller, bir depolama olmaksızın nehirden emniyetli olarak çevrilebilecek akım miktarına göre enerji üretirler. Bu çalışmada nehir tipi santrallerin hidrolik tasarımı için geliştirilen MINI-HPD isimli bir bilgisayar programı tanıtılmıştır. C# programlama dilinde yazılan bu program Windows işletim sistemi altında çalışmaktadır. Bu program, yandan su alışlı dolu gövdeli regülatör elemanlarının, iletim kanalının, yükleme havuzunun ve cebri borunun hidrolik tasarımlarını gerçekleştir...
Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde SCADA Sistemi Otomasyon ve Uzaktan Erişim
Çalamak, Melih (2011-09-18)
Nehir Rejimindeki Açık Kanal Akımlarında Düşülerde Oluşan Yersel Enerji Kayıpları
Altan Sakarya, Ayşe Burcu; Tokyay, Nuray (null; 2007-09-10)
Nehir santralları çıkış ağızlarındaki kumlanma
Orhun, Akın(1967)
Nehir Suyu Kalitesi Gözlem Sonuçlarının Hidrolik ve Taşınım Modelleri Yardımıyla İncelenmesi
Tezyapar, İpek; Kargı, Pınar Gökçe; Mesta, Buket; Ayvaz, Mustafa Tamer; Göktaş, Recep Kaya; Kentel Erdoğan, Elçin; Tezel, Ulaş (2018-10-27)
Bu çalışmanın amacı, matematiksel modellerin nehir suyu kalitesi izleme çalışmaları kapsamında üretilen saha gözlemleri ile kirletici ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesindeki kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 115Y064 numaralı “Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi İçin Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi” başlıklı projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Ergene Nehri’ne özgü h...
Citation Formats
M. Çalamak, “Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller ve Su Darbesi,” Yapı Dünyası, pp. 11–17, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91502.