Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde SCADA Sistemi Otomasyon ve Uzaktan Erişim

2011-09-18

Suggestions

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı
Alimoğlu, Emir; Bozkuş, Zafer; Yanmaz, Ali Melih (2014-10-01)
Nehir tipi hidroelektrik santraller, bir depolama olmaksızın nehirden emniyetli olarak çevrilebilecek akım miktarına göre enerji üretirler. Bu çalışmada nehir tipi santrallerin hidrolik tasarımı için geliştirilen MINI-HPD isimli bir bilgisayar programı tanıtılmıştır. C# programlama dilinde yazılan bu program Windows işletim sistemi altında çalışmaktadır. Bu program, yandan su alışlı dolu gövdeli regülatör elemanlarının, iletim kanalının, yükleme havuzunun ve cebri borunun hidrolik tasarımlarını gerçekleştir...
Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller ve Su Darbesi
Çalamak, Melih (2011-03-01)
Nehir Rejimindeki Açık Kanal Akımlarında Düşülerde Oluşan Yersel Enerji Kayıpları
Altan Sakarya, Ayşe Burcu; Tokyay, Nuray (null; 2007-09-10)
Parametric Analysis of Two-Layer Shallow Flow Modelling for Landslide and Water Waves in Dam Reservoirs
Aksen, Mustafa Meriç; Aydın, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-1-31)
Landslides into dam reservoirs can create large water waves which may cause overtopping of the dam body or even dam breaking in extreme cases. Numerical simulations of water surface deformation in the complete dam reservoir after the impact of sliding mass is necessary to predict potential risks of landslide generated waves. Depth integrated shallow flow equations may be useful to model the generation and propagation of water waves in the reservoir after landslides. Coulomb model for the slide material is c...
Evaluation of the efficiency increment potential for francis turbines using CFD analysis
Özcan, Arslan Ömür; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2016)
Francis turbine is a widely used hydraulic turbine in hydropower plants. This thesis analyzes a Francis turbine using Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis and offers an improved design in case of energy production. First the initial performance of the turbine is analyzed using CFD analysis, possible cavitation regions are evaluated and design point of the turbine is found using hill chart method and compared with the on-site efficiency measurement results. Then an optimization study is held to improv...
Citation Formats
M. Çalamak, “Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde SCADA Sistemi Otomasyon ve Uzaktan Erişim,” presented at the 2. Su Yapıları Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1764.3204.