Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı

2014-10-01
Nehir tipi hidroelektrik santraller, bir depolama olmaksızın nehirden emniyetli olarak çevrilebilecek akım miktarına göre enerji üretirler. Bu çalışmada nehir tipi santrallerin hidrolik tasarımı için geliştirilen MINI-HPD isimli bir bilgisayar programı tanıtılmıştır. C# programlama dilinde yazılan bu program Windows işletim sistemi altında çalışmaktadır. Bu program, yandan su alışlı dolu gövdeli regülatör elemanlarının, iletim kanalının, yükleme havuzunun ve cebri borunun hidrolik tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Program ayrıca optimum işletme debisi, optimum kurulu güç ve optimum cebri boru çapı seçimiyle ilgili hesapları da yapabilmektedir. Kullanımı kolay olan bu program vasıtasıyla bir tasarım mühendisinin değişik senaryolar ve ilgili parametrelerin kombinasyonları altında bir dizi analizi hızlı bir şekilde yapabilmesi planlanmıştır. Programın kullanımı bir örnekle sunulmaktadır.
Teknik Dergi

Suggestions

Computer Assisted Preliminary Design of Run-Of-River Plants
Alimoglu, Emir; Bozkuş, Zafer; Yanmaz, A. Melih (2014-10-01)
Run-of-river type hydroelectric power plants generate electrical energy by using a certain portion of the available flow in the river. In this study a computer program called MINI-HPD is developed to perform the hydraulic design of run-of-river plants. This program, which runs under the Windows operating system, is developed in C# programming language. MINI-HPD is capable of performing hydraulic design of structural components of diversion weir with lateral intake, overflow spillway, canal, forebay and pens...
Development of a computer software for hydraulic design of small hydropower facility
Alimoğlu, Emir; Yanmaz, A Melih; Bozkuş, Zafer; Department of Civil Engineering (2012)
Run-of-river type hydroelectrical power plants are the facilities that use only the available flow on the river without storing it to generate electrical energy. These kind of facilities are composed of structural components such as diversion weir, conveyance line, forebay, penstock and power house. In this thesis, a computer program called “MiniHEPP Hydraulic Design” is developed in order to perform the hydraulic design of run-of-river type hydropower plants. This program which runs under the Windows opera...
Numerical modelling of reinforced concrete pressure tunnels using the overlapping lattice method
Işık, Gökberk; Tuncay, Kağan; Department of Earthquake Studies (2019)
Pressure tunnels transmit water from the reservoir to the turbines of hydroelectric power plants. The computational studies conducted to understand the behavior and shed light on the design guides of pressure tunnels were scarcely validated with experimental data as experimental work on pressure tunnels is very limited. Recent experimental studies on reinforced concrete pressure tunnels carried out at Middle East Technical University (METU), for the first time, allow computational models to be validated wit...
Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-11-30)
Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Yenilenebilir bir enerji olan osmotik enerjiye en uygun doğal alanl...
Hydraulic characteristics of modified tyrolean type intakes
Yılmaz, Kuta; Göğüş, Mustafa; Department of Civil Engineering (2019)
Today, besides the dams, construction of runoff-river type hydroelectric power plants are also important for producing the required electricity. Among the runoff-river hydroelectric power plants, Tyrolean type intakes are very popular as they do not need reservoirs. These intakes are mostly constructed on rivers which carry sediment and have large slopes. The inclination angle of the rack, θ, rack length, L, and the rack spacing, e, are the most important parameters that determine the amount of sediment tha...
Citation Formats
E. Alimoğlu, Z. Bozkuş, and A. M. Yanmaz, “Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı,” Teknik Dergi, pp. 6925–6941, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77116.