Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1991
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
The Monumental Iwan: A Symbolic Space Or A Functional Device?
Peker, Ali Uzay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
The architectural unit iwan consists of an empty vaulted space enclosed on three sides and open to a courtyard or central space on the fourth. Even though the history of its application on a monumental scale is characteriz...
Göç ve Konut
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Bu araştırma, göçmenlerin, kentsel mekandaki devinim süreçleri içinde, konut çevresiyle bütünleşmelerini konu almaktadır. Ankara'nın ikiyüz kilometre kuzey batısında bir İç Anadolu kasabası olan, Çorum ilimize bağlı İskili...
Mirçinge Han Ve Selçuklu Dönemi Eşodaklı Kervansarayları Arasındaki Yeri
Yavuz, Ayşıl (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Sn.Necdet Sakaoğlu'nun 1971 yılında yayınlanan Türk Anadolu'da Mengücekoğulları adlı eserinde Divriği civarında iki kervansaray tanıtılıyordu. Bunlardan Burmahan iki şematik çizim ve metinle, Mirçinge Han ise üç cümlelik b...
Analysis Of The Geometry Of Stalactites: Buruciye Medresesi In Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
El-Kaşi'nin mukamaşlarla ilgili olarak bize aktardığı tipoloji, tanım ve kuralların Anadolu'daki örneklere uygunluğunu irdelemek amacıyla Sivas Buruciye Medresesi'ndeki 'portal' içi mukarnas örtüsü inceleme konusu olarak e...
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler Ve Konut Mimarisi
Balamir, Aydan; Asatekin, Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Discussions of identity in Turkish architecture have customarily addressed the choice of style as an expression of a cultural commitment to modernity or of a resistance to it. It is especially the old rhetorical opposition...
METU JFA Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Author Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Subject Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
Citation Formats