Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1991
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
The Monumental Iwan: A Symbolic Space Or A Functional Device?
Peker, Ali Uzay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Göç ve Konut
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Bu araştırma, göçmenlerin, kentsel mekandaki devinim süreçleri içinde, konut çevresiyle bütünleşmelerini konu almaktadır. Ankara'nın ikiyüz kilometre kuzey batısında bir İç Anadolu kasabası olan, Çorum ilimize bağlı İskili...
Mirçinge Han ve Selçuklu dönemi eşodaklı kervansarayları arasındaki yeri
Yavuz, Ayşıl (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Analysis of the geometry of stalactites: buruciye medresesi in Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Ulusal kimlik sorusu üzerine karşıt düşünceler ve konut mimarisi
Balamir, Aydan; Asatekin, Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
METU JFA Index: Volumes 1-10 ODTÜ MFD Dizin: Cilt 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Author Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
METU JFA Subject Index: Volumes 1-10
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1991)
Citation Formats