Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1997
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1997)
The Crisis In The Humanities And The Writing Of History: A Tentative Inquiry Via Althusser
Turan, Belgin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
Son yıllarda Batı düşün dünyasındaki gelişmeler sosyal bilimlerin bilgi üretim mekanizmaları konusunda şüphelere yol açtı. Yakm zamana kadar evrensel ve yansız olduğu düşünülen bilgi(ler)in belli özne konumlarından üretild...
Further Notes On Architectural Representation In Miniatures: The Case Of Hexagonal Buildings
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
In the latter half of this century, a wealth of classificatory, descriptive, and interpretative material has accumulated on Eastern miniature painting. There is still a certain degree of persistent overlook, however, in id...
Myth, Ideology And Hegemony: The Political Syntax Of American Environmental Design Tradition
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
This essay arose out of a new intellectual stream that specifically aims at understanding the role of politics in the perception of nature in American environmental design tradition. No doubt that a range of tendencies, mo...
Terra Nova: An Integrated Landscape Art Program
Prigann, Herman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997)
One of the main problems that we have with landscape today, is the far-reaching suppression of our co-responsibility for its condition. What is needed is a revision of our attitude to nature and landscape because when the ...
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve b...
Cumhuriyet’in İlk Otuz Yılında (1920-1950) Koruma Alanının Örgütlenmesi II
Madran, Emre (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-3-24)
Artefacts of earlier civilizations have always been of interest and they have been detected, documented, and subjected to preservation activities, and thus, some have continued their existence. The nature of this interest ...
Citation Formats