Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1999
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1999)
Land Use Regulation In A ‘Free Market Society’
Rosenberry, Katharine (1999-1-1)
Toplumsal ilişkilerin yönlendirilmesinde serbest piyasanın egemen olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde arazi kullanımının da özgürce piyasaya bırakıldığı izlenimi vardır. Ancak bu yanlış bir algılamadır. Bu yanılgının bo...
The Forming Of The National In Architecture
Altan Ergut , T. Elvan (1999-1-1)
Milli mimarlık kavramı genellikle her milletin kendine özgü bir mimarlığı olduğuvarsayımına dayanarak açıklanır. Bu varsayıma göre, milli mimarlık ürünleri birmilletin milli kimliğini temsil etmektedir. Böylece, millet ve ...
Search For Individuality: Rural Settlements In Northern Cyprus
Deviren, A. Senem (1999-1-1)
Cyprus has never been an isolated island. Throughout history it was a meeting place of peoples and states, of cultures and religions. As in all Mediterranean islands, relations between the inside and outside worlds affecte...
User Evaluation In The Determination Of Quality: Building Components In Mass-Housing
Gültekin, Tanju (1999-1-1)
Alt ve orta gelir grubunun konul ihtiyacını karşılamada 1970'h" yıllarda üretilen toplu konutlar yoluyla sayısal olarak artışlar sağlanmışsa da, 199Ü'Iı yıllarda bu türden konutlarda oturan kullanıcı gruplar açısından, öne...
‘Serander’ And ‘Loft’: Türk Ve Norveç Halk Mimarisinde Eşdeğerli İki Yapı
Karpuz, Haşim (1999-1-1)
Bu araştırmanın konusu, birbirlerinden çok uzakta bulunan Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi ile Norveç halk mimarilerinde benzer ortamlarda oluşmuş, eşdeğer fonksiyonlu iki yapının karşılaştırılması ile her iki ülkenin ha...
Citation Formats