Land Use Regulation In A ‘Free Market Society’

Download
1999-1-1
Rosenberry, Katharine
Toplumsal ilişkilerin yönlendirilmesinde serbest piyasanın egemen olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde arazi kullanımının da özgürce piyasaya bırakıldığı izlenimi vardır. Ancak bu yanlış bir algılamadır. Bu yanılgının boyutlarının görülebilmesi için Güney Kaliforniya'da San Marino'daki düzenlemeleri bir karşı uç örnek olarak vermek olasıdır. San Marino'da çöp tenekelerinin ya da klima cihazlarının açıkta görünmesi, çim alanların kurumasına yol açılması, bisikletlerin ağaçlara dayalı olarak bırakılması gibi durum ve davranışlar yasalarca yasaklanmıştır. Tabelalardaki sözcüklerin yüzde sekseninin İngilizce olması zorunlu tutulduğu San Marino'da kaldırımların ıslatılması da suçtur. Ağaçlar izinsiz kesilemez. Uygunsuz budama yapanlar, zorunlu 'budama kursu'na gönderilirler. Mutfaklar zemin katta yer almak koşuluyla ve tek hanehalkı oturmak üzere yalnızca müstakil evlerin yapımına izin verilmektedir. Yaklaşık 13'000 bin kişinin yaşadığı şehirde, 1998 yılında 700'den fazla yönetmelik ihlali davası yer almıştır. Düzenlemelerin böylesine bir yoğunluk kazanmasının nedeni, doğrudan yine San Marino'luların kendi tercihleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde arazi kullanımı Federal, eyalet ve yerel yönetimlerin düzenlemeleriyle denetlenmektedir. Bu yapılanma içinde, yerden yere düzenleme farklılıkları görülebilmektedir. Bu yazıda düzenleme çeşitliliğini göstermek amacıyla, San Diego şehrinde varsayımsal bir örnek ele alınmakta ve bayan Smith'in 12 hektarlık Scripps Ranch arazisinde 120 konut yapmak üzere izlemek zorunda kaldığı aşamalar anlatılmaktadır.

Suggestions

Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Karadeniz stok tespiti projesi balıkçılık araştırmaları
Ünlüata, Ü.; Kıdeyş, A.e.; Gücü, A.c.; Uysal, Z.; Mutlu, E.; Bingel, F.(1997)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin 1995/1996 yıllarında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsamaktadır. Proje döneminde yumurta ve larva çalışmaları için Karadeniz'de iki sefer yapılmıştır. Bunlardan ilki Ekim 1995'te ikincisi Nisan 1996'da gerçekleştirilmiş ve bu yolla diğer mevsim ve aylardaki yumurta ve larva bolluğunun belirlenmesine bu proje döneminde katkı sağlanmaya çalışıl-mıştır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenm...
Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment, in 1973, of the Antiquities Law numbered 1710 (Eski Eserler Kanunu) the provisions of which, at least in theory, broadened the coverage of conservation decisions to embrace the examples and ensembles of the traditional vernacular buildings and were in force until 1983. However, despite t...
Karadeniz hamsisinin yumurta ve larva evresi dinamikleri
Bingel, F.(2005)
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini", projesinin 1995-99 yılları arasında yürütülen çalışmaları ve çıkartılan sonuçları ve bunların diğer verilerle irdelenmesini kapsa­maktadır. Mnemiopsis Karadeniz'de hamsi larvası ile aynı beslenme basamağında yer almak­tadır. Bir olasılıkla Mnemiopsis'm yaz-sonbahar 1988'de ani çoğalması hamsi larva ve genç bireylerinin besin maddelerinin azalmasına ve dolayısiyla 1989'da stok'a katılmanın zayıflamasına, sonuçta da erin populasyon biyokitlesinin mesleki balık­çılığın da etk...
Tasarımların korunmasında Türkiye deneyimi ve yeni ulusal düzenleme için bir çerçeve önerisi
Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2006-06-22)
Türkiye’de tasarımların korunmasına yönelik ilk ulusal düzenleme, konuya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemeleri henüz taslak halindeyken 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün tasarımların korunmasında on yıllık bir deneyime sahip olan Türkiye, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nın yasalaşmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ulusal düzenleme açısından yeni bir döneme girmiştir. Türk Patent Enstitüsü tarafından...
Citation Formats
K. Rosenberry, “Land Use Regulation In A ‘Free Market Society’,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 1-2, pp. 5–29, 1999, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1999/cilt19/sayi_1_2/5-29.pdf.