Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
2000
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2000)
‘Le Petit Belge A Voulu Faire Grand’ / The Troublesome Construction Of The ‘Résidence Du Gouverneur Général Du Congo Belge’ In Leopoldville, 1922-1960
Lagae, Johan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
Avrupa'nın küçük bir ülkesi olan ve sömürge yönetimi deneyimi bulunmayan Belçika, 1885-1960 yıllan arasında Afrika'daki en büyük sömürgelerden birine hükmetmiştir. Çok sınırlı bir kesimin çıkarları dışında, Belçika'nın ger...
Türkiye’de Fabrika İşçi Konutları: Silahtarağa Elektrik Santrali
Cengizkan, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
During the age of industrialisation, the design and provision of accommodation for workers in the investment processes of factory construction and management has often introduced architectural and cultural artefacts that r...
Bir Ahşap Yapı Kültürünün Yokoluşu: Gölyaka
Erman, Ercüment (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
Anadolu'nun kasaba gibi kimi küçük yerleşimleri, kendilerine kimlik veren mütevazi bir mimariye sahiptir. Bu yapılar ait oldukları dönemlerle, bazen geç Osmanlı, bazen Modern veya başka mimari imgeleri ile bizlere belirli ...
Façade Conservation Of An Early 20th Century Apartment Building In İstanbul
Ünlü, Alper; Ersen, Ahmet; Güleç, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
İstanbul'un 20. yüzyıl başı tarihinin önemli bir yapısı ve ilk betonarme apartmanlardan biri olan Maçka Palas, Levanten mimar Giulio Mongeri tarafından İtalyan Büyükelçiliği lojmanları olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir...
Citation Formats