Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
1
ISSN
2148-4376
Metadata
Borderline kişilik örüntüsünde bölünme mekanizması ve psikoterapi süreci: vaka örneği
Gürol, İncila (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-3-1)
Bölünme, duygulanım düzensizliği, kimlik karmaşası, dürtüsel davranışlar ve kısa psikoz benzeri epizodlar, klinik alanda yaygın görülen borderline kişilik örüntüsünün temel özelliklerinden bazılarıdır. Borderline kişilik ö...
Çocuklukta cinsel istismar ve buna bağlı duygusal bastırma:yetişkinlerle psikoterapi süreci ve sürecin terapiste etkileri
Özbağrıaçık Çağlayan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Bu çalışmanın amacı, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan duygusal bastırmaya, bastırmanın travma mağdurlarına etkilerine, psikoterapi sürecinde izlenen tedavi yöntemlerine, ve psikoterapi sürecinde travma hikayelerini...
Yetişkin bağlanma biçimleri ile obsesif-kompulsif bozukluk arasındaki ilişkinin incelenmesi: psikoterapi uygulamasına bir örnek
Özekin Üncüer, Filiz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bireylerin işlevselliğinde gözle görülür bozulmaya sebep olan oldukça yaygın anksiyete bozukluklarından biridir. Bilişsel modellere göre OKB semptomlarının şiddetlenmesinde, istem dışı gir...
Komplike yas: derleme ve vaka çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-3-1)
Yas süreci ve depresyon, Freud’un (1915/2000) Yas ve Melankoli üzerine makalesinden bu yana, birbiri ile ilişkili olarak değerlendirilmiş ve iki süreci ayrıştıran özellikler, kuramcılar ve klinisyenler tarafından ilgi odağ...
Fallus ve kastrasyon kavramları çerçevesinde bir anne-oğul ilişkisi: “Kevin hakkında konuşmalıyız”
Ar, Yağmur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay, 2011) filmi bir annenin oğlunun işlediği toplu cinayetlerin ardından olayları kendi zihinselliğinden yeniden değerlendirmesi üzerine temellenmiştir. T...
Citation Formats