Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
2
ISSN
2148-4376
Metadata
Bağlanma Kuramı Temelinde Gerçekleştirilen BirVaka Çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makalede tüm güne yayılan panik, boşluk, yalnızlık ve sıkıntı hisleri psikoterapi için başvuran bir hasta ile Bağlanma Kuramı temelinde gerçekleştirilen psikoterapi sürecine odaklanılmıştır. Saplantılı bağlanma örüntüsü...
Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi
Ünal, Beyza (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bu makale nesne ilişkileri teorilerinin gelişiminde önemli bir etkisi olan Kleincı bir bakış açısıyla depresyonun kavramsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Klein’ın paranoid-şizoid konum ve depresif konum tanım...
Oyun bağımlılığı, bir uzamış ergenlik öyküsü: vaka çalışması
Ünal, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-9-1)
Bilgisayar ve internet kullanımın yaygınlaşması, bilgisayarda oyun oynayarak ya da internette çevrimiçi geçirilen zamanın uzunluğu ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Artık aşırı bilgisayar ve internet kull...
Terk edilmiş bir çocuğu anlamak: bir vaka örneği
Çabuk, Onur Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-10-1)
Bu yazıda, psikoterapi uygulamalarına yeni başlamış bir terapistin, günlük yaşamında ve kişilerarası ilişkilerinde yoğun sorunlar yaşayan bir danışan ile yürüttüğü psikoterapi sürecinin aktarılması amaçlanmıştır. Sürecin a...
Citation Formats