Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi

2015-9-1
Ünal, Beyza
Bu makale nesne ilişkileri teorilerinin gelişiminde önemli bir etkisi olan Kleincı bir bakış açısıyla depresyonun kavramsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Klein’ın paranoid-şizoid konum ve depresif konum tanımlamaları tartışılmakta ve bu konumların gelişim süreçleri, içerdiği savunma mekanizmaları ve sağlıklı çözümlenebilmesi için gereken işleyişler sunulmaktadır. Ayrıca, bunların depresif semptomatolojiyle olan ilişkisi destekleyici bilimsel bulgularla değerlendirilmektedir. Sonrasında depresif hastalarla çalışırken sıklıkla ortaya çıkan aktarım ve karşı aktarım tepkileri, özellikle olumlu aktarım ve yücelten aktarım tanıtılmaktadır. Nesne ilişkisel işleyiş, aktarım ve karşı aktarım tepkileri ve depresif semptomatoloji arasındaki ilişkiye yönelik teorik tartışmalar, metin boyunca yaklaşık bir senedir AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde takip edilen ve çocukluktan itibaren yaşadığı kayıplar sonucunda depresif bir kişilik örgütlenmesi gösterdiği düşünülen bir vakanın sunumuyla örneklendirilmektedir. Metin boyunca, depresif kişilik örgütlenmesine sahip hastalarla yapılan çalışmalarda, nesne ilişkisel işleyiş göz önünde bulundurularak terapi sürecinde ortaya çıkan aktarım ve karşı aktarım tepkilerinin değerlendirilmesinin devam eden terapötik sürece yönelik önemli bir bilgi kaynağı olduğu vurgulanmaktadır.

Suggestions

Ebeveyn kaybı ve kardeş doğumunun kendilik psikolojisi üzerine etkisi
Yurduşen, Sema (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Bu çalışmada psikojenik madde kullanımı ve öfke problemleri olarak yaşanan zorlukların kişinin kendilik psikolojisi açısından ele alınması amaçlanmıştır. Çalışma Kohut’un kendilik-psikolojisi kuramı ve Mitchell’in kardeşlerin self üzerindeki rolü üzerine düşünceleri temelinde bir vaka üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca böyle bir vaka ile karşılaşıldığında Kohut’un aktarım kuramı çerçevesinde terapistin rolünün ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY AND EASTERN PARTNERSHIP: THE CASE STUDY “COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT IN GEORGIA”
Önder, Neslihan; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of International Relations (2021-10)
This thesis examines the European Union’s (EU) sustainable development initiatives in the context of European Neighbourhood Policy (ENP) and Eastern Partnership (EaP) from the soft power perspective. ENP and EaP are EU’s main initiatives for ensuring security and stability in the Eastern Neighbourhood. They have undergone several revisions due to the redefined security threats. This thesis argue, rural development also has a security facade. The security perspective of ENP and EaP is too broad that the impo...
A Mobile Teacher Professional Development Course on Digital Game-Enhanced Language Learning
Başoğlu, Emrah Baki; Akkuş Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-4-21)
The purpose of this design and development research study was to develop a mobile teacher professional development (mTPD) course on Digital Game-Enhanced Language Learning (DGELL) and to evaluate this course by investigating language instructors’ perceptions and application of knowledge about DGELL. The mTPD course was designed leveraging mobile learning to offer ultimate accessibility and flexibility to the teachers and it was developed in three iterative cycles with 44 English language instructors. Data w...
Psikoterapide metafor kullanımı ve değişen anlamı: Depresif Bir Olgu Sunumu
Suiçmez Uyar, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Metaforların teorik özelliklerinin incelenebilmesi için, söylem aktivitesi olarak psikoterapi süreci, araştırmacılara oldukça zengin bir içerik sağlamaktadır. Bu makalede, psikoterapi sürecinde ortaya çıkan metaforik anlatımlar seçilen bir metafor ve vaka özelinde ele alınacaktır. Olgu sunumu için, kliniğimize kendi isteğiyle depresif şikâyetlerle başvuran, erkek bir hasta seçilmiştir. Bu olgu sunumunda seçilen “taş atan çocuk” metaforu, tedavi sürecinde pek çok farklı alan ile etkileşim halinde olmuştur. B...
Professional development challenges experienced by language instructors at a foundation university: a case
Yüksel, Burcu; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2021-2-17)
This qualitative case study has been conducted in order to explore the challenges experienced by English language teachers regarding their professional development. The study was carried out in the English language preparatory program at a foundation university in central Turkey. Eight English language instructors working in the program participated in the study. The data were gathered through semi-structures interviews and researcher’s field notes. The results of the study demonstrated that even though par...
Citation Formats
B. Ünal, “Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 14–28, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49467.