Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi

2015-9-1
Ünal, Beyza
Bu makale nesne ilişkileri teorilerinin gelişiminde önemli bir etkisi olan Kleincı bir bakış açısıyla depresyonun kavramsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Klein’ın paranoid-şizoid konum ve depresif konum tanımlamaları tartışılmakta ve bu konumların gelişim süreçleri, içerdiği savunma mekanizmaları ve sağlıklı çözümlenebilmesi için gereken işleyişler sunulmaktadır. Ayrıca, bunların depresif semptomatolojiyle olan ilişkisi destekleyici bilimsel bulgularla değerlendirilmektedir. Sonrasında depresif hastalarla çalışırken sıklıkla ortaya çıkan aktarım ve karşı aktarım tepkileri, özellikle olumlu aktarım ve yücelten aktarım tanıtılmaktadır. Nesne ilişkisel işleyiş, aktarım ve karşı aktarım tepkileri ve depresif semptomatoloji arasındaki ilişkiye yönelik teorik tartışmalar, metin boyunca yaklaşık bir senedir AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde takip edilen ve çocukluktan itibaren yaşadığı kayıplar sonucunda depresif bir kişilik örgütlenmesi gösterdiği düşünülen bir vakanın sunumuyla örneklendirilmektedir. Metin boyunca, depresif kişilik örgütlenmesine sahip hastalarla yapılan çalışmalarda, nesne ilişkisel işleyiş göz önünde bulundurularak terapi sürecinde ortaya çıkan aktarım ve karşı aktarım tepkilerinin değerlendirilmesinin devam eden terapötik sürece yönelik önemli bir bilgi kaynağı olduğu vurgulanmaktadır.

Citation Formats
B. Ünal, “Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 14–28, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49467.