Terk edilmiş bir çocuğu anlamak: bir vaka örneği

2015-10-1
Çabuk, Onur Can
Bu yazıda, psikoterapi uygulamalarına yeni başlamış bir terapistin, günlük yaşamında ve kişilerarası ilişkilerinde yoğun sorunlar yaşayan bir danışan ile yürüttüğü psikoterapi sürecinin aktarılması amaçlanmıştır. Sürecin açıkça anlaşılması için, danışanın süreç boyunca getirdiği gündem, bu gündemi getirme şekli, geçmiş yaşantısı ve sürecin ilerleyen döneminde gösterdiği değişim, sürecin orijinalliğini bozmayacak şekilde değiştirilerek verilmiştir. Yazıda ayrıca, terapistin bu süreçte zorlandığı durumlara ve sürecin ilerlemesini sağlayan faktörlere de değinilmiştir. Psikoterapi sürecine yeni başlamış bir terapistin süreçte edindiği kişisel deneyimleri konu alan bu yazıda, vaka ya da süreç teorik bir zemine oturtulmamış, terapistin deneyimlerinin olabildiğince kişisel bir bakış açısıyla verilmesi amaçlanmıştır.

Citation Formats
O. C. Çabuk, “Terk edilmiş bir çocuğu anlamak: bir vaka örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 40–48, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49495.