Terk edilmiş bir çocuğu anlamak: bir vaka örneği

2015-10-1
Çabuk, Onur Can
Bu yazıda, psikoterapi uygulamalarına yeni başlamış bir terapistin, günlük yaşamında ve kişilerarası ilişkilerinde yoğun sorunlar yaşayan bir danışan ile yürüttüğü psikoterapi sürecinin aktarılması amaçlanmıştır. Sürecin açıkça anlaşılması için, danışanın süreç boyunca getirdiği gündem, bu gündemi getirme şekli, geçmiş yaşantısı ve sürecin ilerleyen döneminde gösterdiği değişim, sürecin orijinalliğini bozmayacak şekilde değiştirilerek verilmiştir. Yazıda ayrıca, terapistin bu süreçte zorlandığı durumlara ve sürecin ilerlemesini sağlayan faktörlere de değinilmiştir. Psikoterapi sürecine yeni başlamış bir terapistin süreçte edindiği kişisel deneyimleri konu alan bu yazıda, vaka ya da süreç teorik bir zemine oturtulmamış, terapistin deneyimlerinin olabildiğince kişisel bir bakış açısıyla verilmesi amaçlanmıştır.

Suggestions

Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı psikoterapi araştırmaları ile terapi ilişkisi, duygular terapide değişim süreci ve terapist danışan etkileşimi gibi konularda psikoterapide süreç araştırmaları yapılabilmektedir (McLeod, 2001). Konuşma analizi, dilin etkileşimsel dinamiğine odaklandığı için terapi ilişkisinin araştırılmasında tercih edilmektedir (Perakyla, 2004). Bu çalışmanın amacı, bir psikoterapi süreç araştırması olarak, kaçınmanın terapist ve danışan etkileşim sürecinde nasıl ortaya çıktığının...
Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı psikoterapi araştırmaları ile terapi ilişkisi, duygular terapide değişim süreci ve terapist danışan etkileşimi gibi konularda psikoterapide süreç araştırmaları yapılabilmektedir (McLeod, 2001). Konuşma analizi, dilin etkileşimsel dinamiğine odaklandığı için terapi ilişkisinin araştırılmasında tercih edilmektedir (Perakyla, 2004). Bu çalışmanın amacı, bir psikoterapi süreç araştırması olarak, kaçınmanın terapist ve danışan etkileşim sürecinde nasıl ortaya çıktığının...
INVESTIGATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS' AUDIOVISUAL MEDIA PRODUCT PREFERENCES AND PRIORITIES FOR CHILDREN'S SCREEN VIEWING
İnan, Rahime; Şahin, Volkan; Department of Early Childhood Education (2021-5)
The current study aims to understand the overall use of children‟s media in early childhood education settings with the underlying questions of how audio-visual media products are being utilized in the early childhood classrooms in Turkish schools and how screen viewing periods are mediated during school hours. Specifically, what children watch in classroom; how often and how long they do; where they do; and what type of electronic media devices educators use to watch the content at school are questioned. I...
Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma
Basım, H. Nejat; Şeşen, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu çalışmada bir üniversite ve üç kamu hastanesinde görev yapan 213 hemşirenin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı boyutları ile tanımlanan tükenmişlik düzeylerinin, yenilikçilik, risk alma ve fırsatlara odaklanma alt boyutları ile ele alınan örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, tükenmişlik alt boyutlarından sadece düşük kişisel başarı hissi alt boyutu ile örgüt içi girişimci davranışlar arasında bir ilişki olduğu görülm...
Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma
Basım, H. Nejat; Şeşen, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu çalışmada bir üniversite ve üç kamu hastanesinde görev yapan 213 hemşirenin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı boyutları ile tanımlanan tükenmişlik düzeylerinin, yenilikçilik, risk alma ve fırsatlara odaklanma alt boyutları ile ele alınan örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, tükenmişlik alt boyutlarından sadece düşük kişisel başarı hissi alt boyutu ile örgüt içi girişimci davranışlar arasında bir ilişki olduğu ...
Citation Formats
O. C. Çabuk, “Terk edilmiş bir çocuğu anlamak: bir vaka örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 40–48, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49495.