Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
3
ISSN
2148-4376
Metadata
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) v...
Ayrılma ve Bireyleşme: Nesne İlişkileri Üzerine Terapötik Uygulama
Topçu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-01)
Mahler kuramında, ayrılma ve bireyleşme sürecini dört evrede gözlemlemiş ve bu evreleri farklılaşma, alıştırma, yeniden yaklaşma ve libidinal nesne sürekliliği olarak isimlendirmiştir. Bu yazının amacı, Mahler’in kuramı ...
“Gerçeği Arayış” Filminin Mesleki Etik Prensipler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Karaaziz, Meryem; İnandılar, Hicran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-01)
“Gerçeği Arayış” filmi Adli Psikiyatri Bölüm Başkanı ve başarılı bir psikanalist olan Profesör Barr’ın hastasının ablasıyla kurduğu etik dışı romantik ilişkiyle başlayan talihsiz olaylar zincirini ele almaktadır. Dr. Bar...
Kişilerarası Psikoterapi ve Kişilik Organizasyonlarının Entegrasyonu: Majör Depresif Bozukluk Vakasının Gözden Geçirilmesi
Yılmaz, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Majör depresif bozukluk; davranışsal, duygulanımsal, bilişsel ve bedensel semptomları içerir. Günümüzde ruh hastalıklarının sınıflandırılmasında tıbbi yaklaşıma önem verilmektedir; ancak hastalıkların nedenlerini bütüncü...
Citation Formats