Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması

2016-6-1
Gündoğan, Hande
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama doğrultusunda borderline kişilik örgütlenmesine sahip olduğu düşünülmektedir. Borderline kişilik örgütlenmesini formüle eden temel teorilerden bir tanesi nesne ilişkileri kuramıdır. Nesne ilişkileri kuramı, Freud’un psikanalitik kuramının devamı olarak görülmektedir. Nesne ilişkileri teorisi, bebeğin 3 yaş öncesi dönemde birincil nesne, anne ile kurduğu ilişkiye odaklanmaktadır. Bu dönemde bakım veren ile kurulan ilişkide bebeğin tatmin edildiği veya engellendiği deneyimler yaşaması, kendiliğini ve ötekini ‘iyi’ ya da ‘kötü’ şeklinde böldüğü savunma mekanizması geliştirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, psikoterapi sürecinde temel olarak borderline kişiliğe sahip danışanın terapi sürecini domine eden nesne ilişkilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir ve ‘iyi’ veya ‘kötü’ kutuplaşmasının çözülmesi için danışan ile kurulan terapötik ilişkiden yararlanması amaçlanmıştır. Bumakalede, nesne ilişkileriteorisi çerçevesinde borderline kişilik örgütlenmesine sahipBeril M. ile yapılan psikoterapi süreci yorumlanmıştır.

Suggestions

Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla alakalı pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle sınır kişilik örüntüsünün yapısı ve terapi süreci hakkında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Sınır hastaların kendilik ve nesne tasarımlarının libidinal ve oral agresif kaynaklardan beslendiğini ve bütünleştirilemediğini belirtmiştir. Sın...
Prediction of Relationship Satisfaction through Perfectionism and Trust
Asıcı, Esra; Şensoy, Gözde; İkiz, Fatma Ebru (2019-01-01)
In current study, the predictive role of perfectionism and trust in romantic relationships in the relation satisfaction of college students was investigated. The participants were 325 college students who have had a romantic relationship. Data was collected by Relationship Assessment Scale, Perfectionism in Romantic Relations Scale, Dyadic Trust Scale and a questionnaire. Data was analyzed by mean, Pearson Correlation and multiple lineer regression analysis. According to the results, there was positive rela...
Construction of a likert-type transformational leadership scale
Dönmez, Seval; Toker Gültaş, Yonca (2017-12-01)
The aim of the current study1 is to develop a free-access valid Likert-type measure to assess transformational leadership. Following a preliminary study involving literature reviews and interviews with 20 employees and 10 managers, 37 items were developed to tap behaviors describing both transformational and transactional styles. The newly developed Transformational Leadership Scale (TLS) was validated in Turkey with a subsequent sample of 165 employees nested u...
Evaluation of deep learning based multiple object trackers
Moured, Omar; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
Multiple object tracking (MOT) is a significant problem in the computer vision community due to its applications, including but not limited to, surveillance and emerging autonomous vehicles. The difficulties of this problem lie in several challenges, such as frequent occlusion, interaction, intra-class variations, in-and-out objects, etc. Recently, deep learning MOT methods confront these challenges effectively. State-of-the-art deep learning (DL) trackers pipeline consists of two stages, i.e., appearance h...
Virtual Grieving in the Times of COVID-19
Karabulut, Merve Hilal; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2022-12-29)
In this study, the experiences of the virtual world on grieving, how the virtual world is used in grief, the way bonds in social media are maintained, and the experiences of the virtual world on the reconstruction of meaning during the time of COVID-19 was investigated. To examine the experiences of grieving individuals in virtual environments, qualitative research methodology was chosen to explore individuals' digital grief experiences during the COVID-19 pandemic. A phenomenological research design was ch...
Citation Formats
H. Gündoğan, “Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 1–16, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554064.