Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Faiz Oranları Oynaklığının Modellenmesinde Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Aydın, Suat; Özcan, Kıvılcım Metin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Faiz oranlarının dönemsel yapısını tümden etkileyebilen kısa vadeli faiz oranları, para politikasının en önemli aracıdır. Ekonometrik modellerde sıklıkla yer verilen önemli bir değişken olmasına rağmen, faiz oranlarındaki ...
What Do Patent Data Reveal? The Case of Turkish Manufacturing Industries
Gökovalı, Ummuhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
This paper investigates the innovative capabilities of the Turkish economy by using a new Turkish patent data set for the period 1985-1999. The technological composition of the granted patents is presented by making a dist...
Exchange Rate Uncertainty in Turkey and its Impact on Export Volume
KASMAN, Adnan; KASMAN, Saadet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
This paper investigates the impact of real exchange rate volatility on Turkey’s exports to its most important trading partners using quarterly data for the period 1982 to 2001. Cointegration and error correction modeling a...
The Financial and Operating Performance of Privatized Companies in the Turkish Cement Industry
MÜSLÜMOV, Alövsat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
This paper examines the post-privatization performance of privatized companies in the Turkish cement industry. The findings indicate that, when performance criteria for both the state and private enterprises are considered...
Observations on Extending the Definition of Human Capital as a Source for Explaining Regional Differentials in Turkey
ÖZATAĞAN, Güldem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
This paper aims to analyze regional per capita income differentials in Turkey and the role of regional human capital differences in explaining these differentials. After a brief summary of evolution of per capita income di...
An Unconventional Critique of Economic Liberalism: Reconsidering the Austrian School in the Light of Fernand Braudel
ÖZÇELİK, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Austrian school of economics tends to identify ‘capitalism’ with the ‘market economy’. A celebrated member of this school once warned that “[t]he psychological problem of why people scorn and disparage capitalism and call ...
Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama
Saatçioğlu , Cem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
Çalışma Türkiye ekonomisindeki enflasyon olgusunun nedenlerini araştırmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen inceleme sonucunda talep-çekişli etkenlerden ziyade maliyet–itişli ve kamu kesimi fiyatlama yapısından kaynakla...
ODTÜ İktisat Bölümü Öğrenci Profili –Yeniden
ŞENSES, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005-6)
The paper describes a two stage model of households’ food demand by income groups in Turkey. Demand for the food aggregate is represented by a Working-Leser type single equation model while demand for eight dictict food ty...
Book Review: Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Reclaiming Development-An Alternative Economic Policy Manual
Şenses, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2005)
Citation Formats