Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Wesley Clair Mitchell’in iş çevrimleri yaklaşımına kuramsal bir bakış
Baş Dinar, Gülenay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Wesley Clair Mitchell (1874-1949) iktisat yazınında iş çevrimleri ile ilgili olarak yaptığı ampirik çalışmalarla bilinir. Günümüzde de halen en prestijli kurumlardan biri olarak kabul edilen Ulusal İktisadi Araştırmalar ...
Kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Birlikte değişim analizinin bulguları
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Bu çalışma, ücretli çalışanlar arasında kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki bağıntıyı araştırdı. Birlikte değişim analizi kapsamında, 2004-2012 dönemini içeren Türkiye Yaşam Memnuniyet Araştırmasının...
Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü
Çakmak Otluoğlu, K. Övgü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Bu çalışmanın amacı, örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş performansı, görev performansı açısından ele alınmıştır. Bu çalışmada ayrıca örgütsel nedenl...
Durable and nondurable consumption, health and education expenditures over the life-cycle in Turkey
Cilasun, Seyit Mümin; Kırdar, Murat Güray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
In this paper, we investigate the life-cycle profiles of household consumption and its components in Turkey using the 2003 Turkish Household Budget Survey. We find that consumption tracks income quite closely over the li...
A model of competition between multinationals
Koska, Onur A (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
This study models competition between multinationals sequentially entering the same market, and analyzes how they choose their entry modes between trade, greenfield investment and acquisition, and how competition amongst t...
The international Jihadism: A new type of threat and regional cooperation as a remedy
Sahara, Tetsuya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
The capture of Mosul and the ensuing blitzkrieg of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) over the Sunni majority region of Syria and Iraq reminded the world of the seriousness of the threat posed by the Salafis...
Citation Formats