Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Patterns of international interventions in Syria from 1946 to 2011
Oyan Altuntaş, Ekin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
This article examines the patterns of international interventions in Syria from 1946 to 2011 in the three sub-periods 1946-1970, 1971-1997 and 1998-2011. It underlines the weakness of existing literature on the causes of...
The role of the Chinese state in the reform: Sustaining state ownership in Chinese industry
Ataçay, M. Nergis (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
In the reform period which began at the end of the 1970s, China has recorded high economic growth. SOE reform has been among the significant reform areas. The overview of the stages of the SOE reform and the policies imp...
British migrants in the Turkish countryside: Lifestyle migration, loss of social status and finding ‘true life’ in difference
Ertuğrul, Gökçen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
This paper discusses the results of a case study carried out on a particular group of British migrants settled in the Turkish countryside. This migration is part of a larger international migration flow conceptualised as...
Uniqueness of the reserve price with asymmetric bidders
Günay, Hikmet; Meng, Xin; Nagelberg, Mark (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
We analyze the optimal reserve price in a second price auction when there are 𝑁 types of bidders whose valuations are drawn from different distribution functions. The seller cannot determine the specific “distribution t...
Credit rating changes and the government cost of borrowing in Turkey
Gürer, Murat; Derin Güre, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Standard and Poor’s (S&P), Moody’s and Fitch have been producing credit ratings for government bonds and corporate bonds. Changes in credit ratings affect the investors’ decisions and government cost of borrowing as well...
Gelir hareketliliği gelir eşitsizliğini azaltabilir mi? Türkiye örneği
Güven, Aytekin; Dalgıç, Başak; Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Gelir hareketliliği kavramı, bireylerin gelir konumlarının daha üst ya da daha alt gelir gruplarına geçişini ve bu geçişin kolaylığını kapsar. Bu çalışma Türkiye için bir gelir eşitsizliği ve gelir hareketliliği inceleme...
Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye’de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980
Önder, Çetin; Üsdiken, Behlül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Bu çalışmada, bir örgütsel alana egemen kurumsal mantık karşısında yeni bir kurumsal mantığın nasıl yer edinebileceği ele alınmaktadır. İncelemede, sosyo-politik çevredeki değişim bir örgütsel alanda yeni bir mantığı ben...
Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin mekȃnsal bir eşitsizlik analizi
Önemli, M. Burak; Aydıner Avşar, Nursel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası eşitsizliği mekânsal bir perspektifte incelemektir. Çalışmada, 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro verileri kullanılmıştır. Analize ilişkin ...
Subcontracting and firm characteristics: Evidence from two new local industrial districts in Turkey
Şaraçoğlu, Dürdane Şirin; Kızılırmak, Burça (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
This article examines the nature of subcontracting relations across firms in textile industry in Denizli and Gaziantep provinces which were considered among the new local industrial districts that emerged following the a...
Citation Formats