Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Socialism and nationalism in the third world in the age of third worldism
Doğan, Erkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
This article investigates the relationship between socialism and nationalism with a special emphasis on its Third Worldist variant. The Third Worldist orthodoxy of the postcolonial age blurred the boundaries between natio...
The air pollution effects on children’s health in Great Britain
Özdamar, Öznur; Giovanis, Eleftherios (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
This study explores the relationship between air pollution, children’s health status and the parents’ willingness to pay for improving the air quality in Great Britain. The estimates are based on cross-sectional data fro...
Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getir...
Kitap Tanıtımı: Küresel Tarihçe 1945-79
Şenses, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
1945-79 döneminde yaşanan uluslararası ekonomik gelişmeleri siyasal arka planıyla birlikte iki ana kısım altında inceleyen bu kitap, hemen belirtmek gerekir ki, yakın tarihin bu çok önemli dönemini ayrıntılı, yetkin ve nes...
Citation Formats