Kitap Tanıtımı: Küresel Tarihçe 1945-79

2017-12
Şenses, Fikret
1945-79 döneminde yaşanan uluslararası ekonomik gelişmeleri siyasal arka planıyla birlikte iki ana kısım altında inceleyen bu kitap, hemen belirtmek gerekir ki, yakın tarihin bu çok önemli dönemini ayrıntılı, yetkin ve nesnel bir biçimde inceliyor.

Suggestions

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Western Mediterranean European Vernacular Architecture
Alomar, Gabriel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
For the purposes of this article, 'vernacular' or 'popular' architecture of a specific region is defined as 'the totality of man-made structures intended for living or for other activities, which do not classify within any historic or academic style in the classical meaning of the term but which are a part of the tradition of that particular region'. The time in which these structures were built is not significant, and the names of their builders are, generally speaking, unknown for the vernacular or popula...
Demiryolunun Peyzaj ve Kentsel Tasarım Unsuru Olarak Mekânsal Potansiyellerinin Tespiti: Sincan-Kayaş Banliyö Hattı
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Güneri Söğüt, Gizem Deniz; Aral, Hacer Ela(2016-12-31)
Kente dair mekânsal stratejilerin araç ve hız odaklı yollarla belirlendiği ve gelecekte de bu yönde müdahalelerle şekilleneceği aşikar olan Ankara için, ulaşım altyapılarını sadece mühendislik konusu olmaktan çıkarıp, peyzaj ve kentsel tasarım unsuru olarak ortaya koymak, Ankara kentinin geleceğine dair önemli bir çerçeve olacaktır. Bu bağlamda, bu araştırma, kentin doğu-batı hattında önemli bir şehirci ulaşım çizgisi olan Kayaş-Sincan banliyö hattının kentsel mekân potansiyelini araştırmak, tespit etmek ve...
Kıbrıs Türk Toplumu Yol Ayrımında: Kıbrıs Türk Toplumunun Devlet Olma Sorunu
Yalman, Osman Galip; Öner, Nilgün(2014-12-31)
Amaç ve KapsamBu projenin amacı, 1960 yılında Londra ve Zürih antlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1963 yılında Kıbrıs Türk toplumu açısından fiilen sona ermesinden sonra başlayan ve genelde Kıbrıs Sorunu olarak betimlenen süreçte, Kıbrıs Türk toplumunun devlet olma (statehood) sürecinde geçirdiği evreleri ve değişimi belirleyen ulusal ve uluslararası dinamiklerin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesidir. Sürecin tarihsel bir perspektifte ele alınması amaçlanmakla birlikte, araştırma esas o...
Citation Formats
F. Şenses, “Kitap Tanıtımı: Küresel Tarihçe 1945-79,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 44, no. 3, pp. 375–378, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1008.