Rebii Gorbon: Mimarlık Ve Seramik Arasında Bir Kariyer

2021-6-30
Yüzer, Canse
Yirminci yüzyıl, Türkiye’de mimarlık mesleğinin profesyonelleşmesinin yanı sıra, farklı meslek güzergahlarının oluşmasına da tanıklık eder. Yeni cumhuriyetin mimarlık okullarından mezun olanların kariyerleri kamu mimarı, müteahhit-mimar, akademisyen-mimar gibi meslek pratiğinin farklı alanlarına yoğunlaşarak çeşitlenirken; bir yandan da modernizmin estetik endişelerle kullanıma soktuğu yeni ifade araçlarının tasarım ve üretim imkanlarına odaklanarak farklılaşır. Bu çerçevede hem mimari hem de sanatsal ve endüstriyel seramiğin tasarım ve üretim alanlarında öne çıkan faaliyetleri ile Rebii Gorbon’un meslek hayatı, dönemi içerisinde dikkat çekici bir örnek oluşturur. Gorbon’un Erken Cumhuriyet Dönemi’nde başlayan kariyeri dönemin mimarlık ortamındaki farklı yönelimler içinde özgün bir yere sahiptir. Ancak, Gorbon’un çok yönlü meslek yaşamı ve üretimleri, son dönemde yıkımıyla gündeme gelen Karaköy Yolcu Salonu ve Kadıköy Elektrik Evi gibi yapıları dışında büyük oranda bilinmezliklerle yüklüdür (2). Bu çalışma Gorbon’un meslek hayatını arşiv ve literatür araştırmalarının yanı sıra ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarıyla yapılan sözlü tarih çalışmalarına dayanarak kurmayı, mimarlık ve mimari seramik alanındaki çalışmalarını üretildikleri dönemler bağlamında tartışmayı hedeflemektedir. Ortaya konmaya çalışılan bu portre ile 20. yüzyıl Türkiyesinde mimarlık mesleğinin farklı izlekleri ve mimarlık ortamının kavranmasına da katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. Gorbon’un kariyerinde farklı zaman aralıklarında farklı odak noktaları ve özgün üretim süreçleri göze çarpar. Gorbon’un büyük oranda kişisel bağlantılarıyla yürüttüğü serbest mimarlık çalışmaları bu kariyerin ilk parçasıdır. Seramik alanındaki üretimleri yeni bir açılıma işaret eder. Seramik üretimleriyle eş zamanlı devam eden eğitimciliği ise mimarın tümü yapılı çevrenin üretimi ile ilişkili mesleki etkinliklerinden bir diğeridir. Tüm bu etkinlik alanları birbirinden ayrı, kronolojik bir izlek tariflemez; aksine birbiriyle bağlantılı ve kesişen süreçlerdir.
Citation Formats
C. Yüzer, “Rebii Gorbon: Mimarlık Ve Seramik Arasında Bir Kariyer,” MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Journal of The Faculty of Architecture, vol. 38, no. 1, pp. 1–22, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2021106.pdf.