Anma: Tuğrul Ö. Akçura 1927-1984

Download
1986
Yazı Kurulu,

Suggestions

Anma: Sümer Gürel
Dericioğlu, K. Taylan; Kıral, Ömer; Özaydın, Gülşen; Günay, Baykan; Öğdül, Hürriyet; Göksu, Sezai; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Erbey, Dilek; Üstündağ, Kevser (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-1-01)
Anma: Yıldırım Yavuz Üzerine Kısa Notlar
Sargın, Güven Arif; Bilsel, Fatma Cânâ; Akbulut, Ural; Günay, Baykan; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Balamir, Aydan; Seyithanoğlu, Kadriye; Aktüre, Zeynep; Bozdoğan, Sibel; Acar, Yiğit; Pekeriçli, Mehmet Koray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-1-01)
In-between spaces: the METU Faculty of Architecture building complex
İnan, Fatma Serra; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2019)
In-between spaces are interpreted in multiple contexts, scales and considered both as a material and an immaterial space within the scope of this study. The extent of the research is limited to the METU Faculty of Architecture Building Complex; yet, the outputs of the work are beyond this restricted area. The concept of in-between spaces is re-defined with its potential to become a theoretical tool for the analysis of the existing and future architecture in relation to its discourse, object an...
Celal Esad Arseven ve Şehircilik i
Altan, Tomris Elvan (null; 2016-01-16)
Diyanet: Küresel bir Aktör?
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2018-12-31)
Bu proje, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (Diyanet), küresel bir aktör olma iddiasını ve bu iddianın kurumun misyon ve faaliyetlerindeki yansımalarını araştırmayı amaçlamaktadır. Diyanet, 1980lerden itibaren sadece Türkiye içinde din hizmetlerini düzenleyen bir ulusal bürokratik kurum olmaktan çıkmış ve önce Avrupa’da daha sonra ise Avustralya’dan Orta Asya’ya ve Amerika’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet yürüten ulus-aşırı (transnational) bir aktöre dönüşmüştür. Yine de bu ulusaşırı faaliyetler daha çok...
Citation Formats
Yazı Kurulu, “Anma: Tuğrul Ö. Akçura 1927-1984,” METU Journal of The Faculty Of Architecture, vol. 7, no. 2, pp. 1–8, 1986, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1986/cilt07/sayi_2/anma.pdf.