BaşYazı / Editorial

Download
1976
Yazı Kurulu

Suggestions

Başlık ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ANALİZİ
Işıksal Bostan, Mine (2015-01-01)
Sayısal Görüntü Çözümlemesi
Kavak, Kaan Şevki; Şeker, Dursun Zafer; Süzen, Mehmet Lütfi; Balık Şanlı, Fusun; San, Bekir Taner; Abdikan, Saygın; Ünlüsoy, Deniz (null, 2018-01-01)
Akademik Görüş [ODTÜTV - Video]
ODTÜ TV(2010-1-19)
Post-Sovyet Gürcistan'da Azınlık Hakları: Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Devlet Politikası ve Resmi Görüş
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (AVİM, 2016-01-01)
Ontology based information extraction on free text radiological reports using natural language processing approach
Soysal, Ergin; Çiçekli, İlyas; Department of Medical Informatics (2010)
This thesis describes an information extraction system that is designed to process free text Turkish radiology reports in order to extract and convert the available information into a structured information model. The system uses natural language processing techniques together with domain ontology in order to transform the verbal descriptions into a target information model, so that they can be used for computational purposes. The developed domain ontology is effectively used in entity recognition and relat...
Citation Formats
Yazı Kurulu, “BaşYazı / Editorial,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 5–8, 1976, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_1/v-viii.pdf.