Akademik Görüş [ODTÜTV - Video]

2010-1-19
ODTÜ TV

Suggestions

Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2016-04-24)
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik yazım kuralları kitapçığı
Eldoğan, Dilay; Korkmaz Karaoğlu, Leman; Kökdemir, Doğan; Yeniçeri, Zuhal (2017-09-01)
Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Atıf Tarama Dizinleri
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-05-01)
Book review genre in academic writing: a comparative study of English and Turkish across ten disciplines
Bal Gezegin, Betül; Işık Güler, Hale; Department of English Language Teaching (2015)
The current study aims to conduct a cross-disciplinary, and a cross-linguistic/crosscultural analysis of BRs published in English and Turkish in order to discover how this particular genre is enacted. To do so, it draws on two theoretical frameworks; Move Analysis (Swales, 1990), complemented by Appraisal Theory (Martin & White, 2005) within Systemic Functional Linguistics (SFL). For the study, a corpus of 385 BRs published in Turkish and English journals in ten different disciplines in the period of 1990-2...
Citation Formats
ODTÜ TV, “Akademik Görüş [ODTÜTV - Video],” 00, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70095.