Akademik Görüş [ODTÜTV - Video]

2010-1-19
ODTÜ TV

Suggestions

Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2016-04-24)
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik yazım kuralları kitapçığı
Eldoğan, Dilay; Korkmaz Karaoğlu, Leman; Kökdemir, Doğan; Yeniçeri, Zuhal (2017-09-01)
Predicting the Academic Influence and Trending Research Topics
Yükselen, Murat; Karagöz, Pınar; Mutlu, Alev; Department of Computer Engineering (2022-9)
Predictions on academic research are thoroughly studied in the literature. In this thesis, we focus on two prediction problems in this domain. First we study the problem of topic adoption prediction for an author within a social academic network. We model the problem with an influence detection point of view, and propose that the influence on the author is an important factor. Hence, we define a novel influencee prediction based feature and developed an algorithm to calculate the influence propagated toward...
Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Atıf Tarama Dizinleri
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-05-01)
Citation Formats
ODTÜ TV, “Akademik Görüş [ODTÜTV - Video],” 00, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70095.