Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler

2009
Çakmakçı, Ufuk M.
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerlerin ‘kaba bireyselci’ çıkarlara yönelik davranışların önüne geçebildiği gerçeğinin altı çiziliyor. Türkiye’de yenilikçilik ve girişimciliğin sığ kalmasının temelinde kurumsal kapasite ve bağlantıların yetersizliği, ekonomik yapının uzmanlaşma ve derinleşmeye köstek olması ve halihazırdaki bazı girişimcilik değerlerinin niteliği gibi ancak tarihsel ve değerler perspektifiyle anlaşılabilecek sorunların olduğu gösteriliyor. Ayrıca sığ girişimcilik geleneğinin yenilikçilik üzerindeki somut sonuçlarına ilişkin sayısal verilere de yer veriliyor.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Türkiye’de yenilikçiliğe ‘bütüncül ekonomik’ yaklaşım: Ekonomi-politik ve kültürel değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel d...
Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi
Güneş, Şule(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS), Bölge’de bulunan biyolojik kaynaklar konusunda özel bir düzenleme yer almamakta ve bu durum bu kaynakların tabi olacağı hukuki rejimin niteliğine ilişkin tartışmalı bir durum yaratmaktadır. İnsanlığın gıda ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması için önemli bir potansiyel taşıyan biyolojik kaynakların tabi olacağı hukuki rejime ilişkin, uluslar arası bir sözleşme hazırlığı yürütülmektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rio+20 toplantıs...
The film distribution sector in turkey: an assesment in the context of cinema policies
Genç, Aylin; Çakmur, Barış; Department of Media and Cultural Studies (2020-10-21)
This thesis examines Turkey's film distribution sector, which directly affects the demand of the audience. In this context, answers to how and why questions about the functioning of the film distribution market. This thesis, which aims to answer how the sector works through the market structure, reveals why the sector works like this through the analysis of cinema policies. In this context, the thesis aims to reveal the current structural problems of the film distribution market, which can also be seen...
Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını etkiledi. Küreselleşme sürecinin hızlı yayılması ve neo-liberal dönüşüm, okul finansmanı, eğitim sektöründe çalışanların hakları, müfredat geliştirilmesi, özelleştirme ve okul ve çevre ilişkileri gibi birçok alanda kökten değişimi...
Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Citation Formats
U. M. Çakmakçı, “Türkiye’de Yenilikçiliğe ‘Bütüncül Ekonomik’ Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 3, pp. 61–93, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/291.