İnsan Bilgisinin Kapsamı ve Sınırları

2021-04-01

Suggestions

İnsan Hakları Normları ve Dost-Düşman Ayrımı Siyaseti
Deveci, Cem (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004-06-01)
İnsan Haklarını Aristoteles Evrenselciliğiyle Anlamanın Olanaklılığı
Deveci, Cem (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1999-04-01)
İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Durumsal Farkındalığın Bilişsel Mekanizmalarının Ayrıştırılması
Say, Bilge(2010-06-30)
Durumsal farkındalık, en kabul gören tanıma göre, operatörün yakın çevresindeki nesneleri algılaması, algıladıklarını anlamlandırması ve yakın gelecekteki durumlarını tahmin edebilmesidir (Endsley, 1995). Görev-kritik, güvenlik-kritik sistemler için Durumsal Farkındalığın operatör tarafından kazanılması hayati önemdedir. Halihazırdaki çalışmalar Durumsal Farkındalık ölçüm tekniği geliştirme konusunda bilişsel açıdan yüzeysel sayılabilecek çalışmalardır.. Bu çalışmada, “Durumsal Farkındalık ölçümleri...
Effect of human prior knowledge on game success and comparison with reinforcement learning
Hasanoğlu, Mert.; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2019)
This study aims to find out the effect of prior knowledge on the success of humans in a non-rewarding game environment, and then to compare human performance with a reinforcement learning method in an effort to observe to what extent this method can be brought closer to human behavior and performance with the data obtained. For this purpose, different versions of a simple 2D game were used, and data were collected from 32 participants. At the end of the experiment, it is concluded that prior knowledge, such...
Symmetry analysis from human perspective
Çengel, Furkan; Tarı, Zehra Sibel; Department of Computer Engineering (2019)
Ornaments are repetitive patterns. They are created by repeating a base unit using four primitive geometric operations: translation, reflection, glide reflection and rotation. Using combinations of these primitive operations one can fill the plane in 17 different ways, which are known as 17 Wallpaper groups. In recent studies, an automated method is presented which can detect the symmetry group of given ornament. While automated methods aim to capture theoretical representation of the symmetry, they lack th...
Citation Formats
D. Kadıoğlu, İnsan Bilgisinin Kapsamı ve Sınırları. 2021.