Yeraltı Suyunda Alg Kültürleri ile Nitrat Kirliliğinin Giderimi

2016-05-27

Suggestions

Determination of groundwater threshold values: a methodology applied to Gediz basin
Bulut, Onur Fatih; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2019)
Turkish bylaw on Protection of Groundwater against Pollution and Deterioration requires the establishment of groundwater thresholds in groundwater bodies. According to this regulation, water status, as good or not, is to be determined based on the chemical status. Indeed, in a EU Project entitled “Background Criteria for the Identification of Groundwater Thresholds-BRIDGE”, in an attempt to the implementation of Water Frame Directive, a methodological framework has been developed to determine threshold valu...
Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi
Dilge, Varlı; Yılmaz, Koray Kamil; Süzen, Mehmet Lütfi (null; 2015-04-06)
Yüzey suyu ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim, havza bazında su yönetimi, havzaların biyojeokimyasal ve ekolojik durumlarına olan önemli etkilerinden dolayı son zamanlarda giderek artan bir önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Kirmir Nehri ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim hiyerarşik ve çok ölçekli bir yaklaşımla, havzanın fiziksel karakteristikleri (jeoloji, jeomorfoloji, sayısal yükseklik modeli vb.), su kalitesi, nehir içi ölçümler ve uzaktan algılama ölçümleri dikkate alınarak çalışılmıştır. Kirmir Ne...
Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
Control of groundwater by underground dams
Yılmaz, Metin; Önder, Halil; Department of Civil Engineering (2003)
In this study underground dams are briefly described and detailed information about the design and construction aspects is provided. Since the material, of which dam wall is composed, is the main variable influencing the groundwater behavior, various types of dam wall are discussed. The use and usefulness of the underground dams as a means of sustainable development, and their performance in the management of groundwater resources are analyzed with the help of two example studies. In the first example a hyp...
Yeraltı Madenciliğiyle İlgili Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir İzleme ve İşletme Sisteminin Geliştirilmesi
Şalap, Seda; Karslıoğlu, Mahmut Onur; Demirel, Nuray (null; 2008-11-19)
Citation Formats
E. Tuna Öztürk, “Yeraltı Suyunda Alg Kültürleri ile Nitrat Kirliliğinin Giderimi,” presented at the 2. Alg Teknolojisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92960.