Kitap Tanıtımı: Açık ekonomi için hesaplamalı makroekonomi, Lim. G.C. ve McNelis, D.

2015-12
Berke, Burcu

Suggestions

Kitap Tanıtımı: Ekonometriye Giriş
Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
İncelenen çeviri kitap, Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu tarafından İngilizce’den Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal Bilimler alanında verilen 2012 yılı Çeviri Eser Ödülü’nü almıştır. Çeviri Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir deyişle kitabın ikinci baskısından yapılmıştır.
Kitap Tanıtımı: Bir Ekonometri Kitabı ve Ekonometri Kitapları Üstüne: Ekonometriye Giriş, Modern Yaklaşım.
Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Kitap Tanıtımı: “Nöbetleşe Yoksulluk”, "Sultanbeyli Örneği"
Şenses, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Kitap Tanıtımı: "Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim, İstanbul, 202 s."
Yeldan, Erinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Kitap Tanıtımı: 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış
Ay, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Citation Formats
B. Berke, “Kitap Tanıtımı: Açık ekonomi için hesaplamalı makroekonomi, Lim. G.C. ve McNelis, D.,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 3, pp. 553–558, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/798/414.