Kitap Tanıtımı: "Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim, İstanbul, 202 s."

Suggestions

Kitap Tanıtımı: "Teo Nichols ve Nadir Suğur, Global İşletme, Yerel Emek: Türkiye’de İşçiler ve Modern Fabrika"
Öz, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006-6)
Kitap Tanıtımı: Bir Ekonometri Kitabı ve Ekonometri Kitapları Üstüne: Ekonometriye Giriş, Modern Yaklaşım.
Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-8)
Kitap Tanıtımı: Ekonometriye Giriş
Tansel, Aysıt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
İncelenen çeviri kitap, Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu tarafından İngilizce’den Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal Bilimler alanında verilen 2012 yılı Çeviri Eser Ödülü’nü almıştır. Çeviri Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir deyişle kitabın ikinci baskısından yapılmıştır.
Kitap Tanıtımı: 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış
Ay, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Kitap Tanıtımı: Açık ekonomi için hesaplamalı makroekonomi, Lim. G.C. ve McNelis, D.
Berke, Burcu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Citation Formats
E. Yeldan, “Kitap Tanıtımı: “Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim, İstanbul, 202 s.”,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 257–262, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/158/125.