Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim

2019-09-01

Suggestions

Kuramlar ve Dünya Tecrübesi Bağlamında Türkiye’nin Yüksek Teknoloji Bölgecikleri Oluşturma Çabası
Beyhan, Burak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Bu çalışmanın amacı mevcut kuramsal çalışmalar ve dünya tecrübesi bağlamında Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TGM), özelinde edindiği yüksek teknoloji sanayi birikimini ortaya koymak, bunu yaparken de temel bazı politika çıkarsamalarını belirlemektir. Çalışmanın temel savı ülkelerin ve bölgelerin yeni küresel tekno-mekânsal sistemin müzakere olanaklarının kendilerince belirlendiği birer parçası olabilmeleri için teknolojik yenilikçi sistemlerini bir an önce inşa etmeleri gerektiğidir. Bunu...
Kuramsal Yaklaşımlardan Kentsel Mekân Tasarımına
Bilsel, Fatma Cânâ; Bilsel, Arife Ayça (1999-05-28)
Kurmaca başkentlerin imgesel inşaası: Ankara nın mekansal siyasası üzerine notlar
Sargın, Güven Arif (İletişim Yayınları, 2017-01-01)
Ankara’nın geçirdiği fiziksel ve söylemsel inşa süreçlerini kurumların ve insanların hikâyelerine eşlik ederek anlatan İcad Edilmiş Şehir: Ankara bozkırın ortasındaki şehre farklı ilgi alanlarından, disiplinlerden ve açılardan bakan araştırmacıların, yazarların katkılarıyla oluşturulmuş çok sesli ve renkli bir çalışma. Yazılarda ev içlerine de giriliyor, okullara da... Kâh tribünlerde bağırılıyor, kâh türbelerde mum yakılıyor, kâh sinema sinema geziliyor… Eski zamanlardan günümüze Ankara kurumları, iklim...
3d face representation and recognition using spherical harmonics
Tunçer, Fahri; Halıcı, Uğur; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
In this study, a 3D face representation and recognition method based on spherical harmonics expansion is proposed. The input data to the method is range image of the face. This data is called 2.5 dimensional. Input faces are manually marked on the two eyes, nose and chin points. In two dimensions, using the marker points, the human face is modeled as two concentric half ellipses for the selection of region of interest. These marker points are also used in three dimensions to register the faces so that the n...
Social distinction and symbolic boundaries in a globalized context : leisure spaces in İstanbul
Lortoğlu, Dilber Ceren; Mutman (Yeğenoğlu), Meyda; Department of Sociology (2003)
This study focuses on the conditions and processes that strengthen social distinctions and symbolic boundaries in society. In order to fully grasp the conditions of these processes, it is not sufficient to simply study them as they are carried out on a daily basis. Therefore in this study firstly a general overview of the matter evaluated in the context of globalization. Although a variety of means are at work in constructing social distinctions and symbolic boundaries, in this study three of them have been...
Citation Formats
P. O. Taneri, Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim. 2019.