Rusça ve Sırpça'da Nicelik öbeklerine Bir Bakış

2001-01-01
Pamir Dietrich, Ayşe
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Suggestions

Rusça Biçimbilgisi
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2001-01-01)
Rusça-Türkçe Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü
Pamir Dietrich, Ayşe (Ankara Üniversitesi, 2001-01-01)
Rusça Gramer (Genişletilmiş Baskı)
Pamir Dietrich, Ayşe (Kapadokya Kitabevi, 2007-01-01)
Rusça Sözdizimi
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2001-12-01)
Rus barbarlıkları: 93 harbi sırasında İngiliz basını ve siyasi tercihler
Boyar, Ebru (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2013-01-01)
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, “Rusça ve Sırpça’da Nicelik öbeklerine Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. 42, no. 1-2, pp. 23–42, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1519.