Rusça-Türkçe Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü

2001-01-01
Pamir Dietrich, Ayşe

Suggestions

Rusça Gramer (Genişletilmiş Baskı)
Pamir Dietrich, Ayşe (Kapadokya Kitabevi, 2007-01-01)
Rusça Sözdizimi
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2001-12-01)
Rusça Biçimbilgisi
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2001-01-01)
Rusça'da Eylemlerin Nesne Konumundaki Mastar Şekilleri
Pamir Dietrich, Ayşe (2001-01-01)
Rusça'da Ad ve Nicelik Öbeğine Durum Verilmesi
Pamir Dietrich, Ayşe (2002-01-01)
Bu makalede Rusça'da nicelik öbekleri ve bunlarla kullanılan adlara ve sıfatlara durum verilmesi incelenmiş ve nicelik öbekleriyle kullanılan 'iyi' sıfatıyla ilgili Mel'çuk ve Franks'in analizlerinin bu sıfatın Ny içinde Tamlayan Durumu almasının nedenlerini açıklamakta yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, Rusça-Türkçe Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü. 2001.