İngiliz ve Amerikan Kamuoyunda Sakarya Meydan Muharebesi

2021-07-09

Suggestions

Socio-economic and socio-political developments in Palestine under the British mandate : 1917-1939
Karaş, Esin; Şeker, Nesim; Department of Middle East Studies (2009)
This thesis analyzes the origins of the Arab-Jewish conflict and the historical evolvement of the Palestinian issue by focusing on the practices during the British mandate period. First and foremost, the factors which transformed the Jewish question into the Palestinian question are elaborated. In this context, the emergence of modern political Zionism is presented as the landmark incident in arousing the interest of the Jews dispersed all around the world in the colonization of their promised lands. Althou...
İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları
Kondakçı, Yaşar (2014-01-01)
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğru...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleyecektir
İngiliz Peyzaj Anlayışına Bir Bakış
Evyapan, Gönül A. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
İngilizce Derslerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher(2017-12-31)
Özellikle bölüm öğrencilerinin aldığı ENG101, ENG102, ENG211, ENG311 derslerinde Bilişim Teknolojilerini daha aktif ve etkili kullanılması için öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi hedeflemektedir.
Citation Formats
B. Gürsel, “İngiliz ve Amerikan Kamuoyunda Sakarya Meydan Muharebesi,” Ankara, Türkiye, 2021, p. 299, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://tite.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/154/2021/07/INK-TARIHI-ENT-SAKARYA-HAYMANA_16X235.pdf.