İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları

2014-01-01
Bu çalışmanın amacı, deneyim, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, mentörlük, tazminat ve ek ödemeler ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin örgüte yönelik toplumsallaşma ile göreve yönelik toplumsallaşmayı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma ilişkisel bir çalışma olarak desenlenmiş ve uyarlanan bir ölçek Ankara’da bulunan dört devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okullarında çalışan toplam 228 öğretim elemanına uygulanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğrusal regresyon analizi sonuçları hizmet öncesi eğitim, tazminat ve ek ödemelerden duyulan memnuniyet ve sosyal hizmetlerden duyulan memnuniyetin hem örgüte hem de göreve yönelik toplumsallaşma için anlamlı bir yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular yükseköğretimin genel özellikleri ile Türkiye’de yükseköğretimin yapılandırılması ve işleyişi bağlamında tartışılmıştır.
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Prospective English teachers’ views on the physical environment, human resources, and program of their departments
Eret, Esra; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of the present study is to investigate the prospective English teachers’ views on the physical environment, human resources, and program of their departments. Participants of the study were 278 fourth year prospective English teachers (senior students) from three public universities in Ankara. A fifty-six-item questionnaire, developed by the researcher and subjected to factor and reliability analysis, was used for data collection. Data were collected from all fourth year prospective teachers. St...
The Mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between workplace incivility and turnover intention
Güzel, Canberk; Acar, F. Pınar.; Department of Business Administration (2019)
This study aims to investigate the mediation effects of organizational commitment with its all components and job satisfaction on the relationship between workplace incivility and turnover intention. In order to test the hypotheses proposed, data were collected from 254 white-collar employees of a public institution located in Ankara and analyzed by using quantitative methods. According to the test results, while workplace incivility had significant associations with turnover intention, job satisfaction and...
Predictors of Organizational Socialization of Instructors in Higher Education
Ataman, Fatma; Kondakçı, Yaşar (2016-04-01)
This study aims to investigate the relationship between organizational socialization and various organizational (type of university, training, work conditions, knowledge sharing) and individual (academic degree, teaching experience, length of employment at current work place, job satisfaction, commitment, self-efficacy) level factors, both factors taken together focusing on the content, context and process dimensions of socialization. For this aim, data from 737 public and private university English languag...
An assesment of an on-line course environment based on the perceptions of students and the instructor : a case study
Gürbüz, Tarkan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2004)
The purpose of this study was to explore the factors that contribute to online collaboration in a web-based course by investigating the impact and the potential of an online learning environment in terms of both the students' and instructor̕s perceptions about learner benefits, learner support, motivation, computer mediated communication, and group work. A mixed methods case study design was thought to be appropriate to match the purpose of the study, thus a combination of components normally found in descr...
Predictors of organizational learning capability in primary and secondary schools
Tibet Arığ, Burcu; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of this study was to investigate in-depth and latter aspect of determination of the organizational learning capability, organizational commitment, work engagement and core-self evaluations in primary and secondary schools in Ankara and relationship between these variables. The study was designed as a correlational study and the participants comprised of 1050 teachers working at public schools selected from Ankara via cluster sampling. Both descriptive and inferential statistics techniques were u...
Citation Formats
Y. Kondakçı, “İngilizce hazırlık okullarındaki okutmanların toplumsallaşmaları,” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 46–61, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75785.