COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Uluslararası Olarak Yerlerinden Edilmiş Topluluklara Etkisi: Çok Düzeyli Bir Yanıt

Download
2021-01-01
Kale Lack, Başak
Yavçan, Başak
COVID-19 salgınının tüm dünya nüfusu üzerinde, en çok da sığınmacıların da içinde olduğu hassas topluluklarabüyük olumsuz etkileri olmuştur. Bunun başlıca sebepleri arasında pandeminin sığınmacıların yaşadıkları ülkelerinekonomileri üzerinde yarattığı ağır yük ve sığınmacıların hareketliliğine yönelik getirilen kısıtlamalar sayılabilir(OCHA, 2020). Bir yandan ev sahibi ülkeler üzerindeki ekonomik baskılar en çok insani yardıma muhtaç veyagayri resmi olarak çalışan sığınmacılar, mülteciler ve düzensiz göçmenler üzerinde kendini gösterirken, bir yandanda çoğu mülteci Yunanistan gibi geçiş ülkelerindeki kalabalık kamplarda zorlu koşullarda mahsur kalmış, sığınmakistedikleri ülkelere ulaşmış olsalar bile bürokratik süreçlerdeki yavaşlık sebebiyle birçok hizmete erişimlerikısıtlanmıştır. Türkiye’deki sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler ve diğer kategorilerdeki uluslararasıolarak yerlerinden edilmiş insanlar dikkate alındığında, bu topluluklar özelinde pandemi sürecinde enfekteoranlarını belirten istatistikler bilinmemekle birlikte, pek çok kuruluş gerçekleştirdikleri ihtiyaç analizleri ve sahaçalışmaları ile COVID-19 salgınının sığınmacılar, mülteciler ve diğer yerinden edilmiş topluluklar üzerinde çokboyutlu olumsuz etkilerini ortaya koymuştur (EPIM, 2020). Bu yazı, pandeminin bu toplulukların sağlıkhizmetlerine/hijyen olanaklarına, temel ihtiyaçlara, eğitime, barınmaya ve geçim kaynaklarına olan erişimleri anabaşlıklarında etkisini inceleyecek ve bu zorluklara karşı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde verilen tepkiyideğerlendirecektir.

Suggestions

A data driven epidemic model to analyze and forecast the dynamics of COVID-19
Hasanli, Rza; Uğur, Ömür; Evcin, Cansu; Department of Scientific Computing (2021-8)
Due to recent evolution of the COVID-19 outbreak, accurate mathematical modelling to capture the dynamics of disease transmission is of vital importance. Since the availability and quality of data differs from region to region, it is very difficult to develop an accurate model from the global perspective. Nevertheless, local predictive models can be developed by collecting data from certain regions. In this thesis, a modified version of Susceptible-Exposed-Infected-Recovered-Dead (SEIRD) differential model ...
COVID-19’un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve Psikososyal Gelişimi ile Akademik Hayatına Etkileri
Kazak Berument, Sibel; Acar, Burak Şahin; Doğan, Aysun; Tahiroğlu, Deniz(2020-12-31)
COVID-19 salgını tüm dünyada oldugu gibi Türkiye?de de aile ve çocukların hayatında beklenmedik degisikliklere yol açmıstır. Özellikle okulların uzaktan egitime geçmesi, ebeveynlerin is durumu ve çalısma saatlerindeki degisiklikler ve zorunlu sokaga çıkma yasaklarıyla birlikte evde uzun süre birlikte vakit geçiren ailelerde ebeveyn-çocuk iliskilerinde degisiklikler beklenmektedir. Bu projenin amacı COVID-19 salgını sürecinde annelerin deneyimlerini (örn., is-aile çatısması, evlilik doyumu) incelemek ve...
The Impact of COVID-19 on the People with Mental Illnesses: Health Anxiety, Coping Strategies, and Psychological Well-Being
Karaköse, Selin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Although depression, anxiety, and stress were highly prevalent in the general population during the pandemic, some marginalized groups, including patients with mental disorders might have been overlooked in studies. This study examined the relationship between health anxiety, coping strategies, and mental health outcomes, particularly depressive symptoms, anxiety, and stress. The aim of the current study is to examine the mediator role of coping strategies between health anxiety and mental health outcomes i...
Multidimensional approach to link between trust and health before and after COVID-19: Nationwide investigations based on social capital theory
TOSYALI, AHMET FURKAN; Öner Özkan, Bengi; Harma, Mehmet; Department of Psychology (2022-5)
The current research was part of a larger project, funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), examining the link between psychosocial factors and health-related outcomes. A pilot study showed that the items could adequately be used, and bivariate relationships were consistent with the hypotheses. In Study 1, the hypotheses were examined in a representative sample of the Turkish population. Bonding and linking aspects were positively related to SRH; however, bridging asp...
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the group with the highest risk of contracting virus, as they put their lives at risk in all pandemics to fight epidemics on the front lines. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The universe of the research consisted of all healthcare professionals of two differ...
Citation Formats
B. Kale Lack and B. Yavçan, “COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Uluslararası Olarak Yerlerinden Edilmiş Topluluklara Etkisi: Çok Düzeyli Bir Yanıt ,” 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93973.