Çocuklarda Algılanan Motor Yeterlilik Envanterinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.

2019-06-19
Mülazimoğlu Balli, Özgür
Hürmeriç Altunsöz, Irmak

Suggestions

An investigation into the implementation of alternative assessment in the young learner classroom
Çetin, Lynn Marie Bethard; Özbek Gürbüz, Nurdan; Department of English Language Teaching (2011)
The purpose of this study was to explore and develop a better understanding of the implementation of alternative assessment in the young learner classroom. This in-depth, qualitative study focuses on teachers’ practices and beliefs, as well as the student perspective and the role of alternative assessment in the instructional process. Case studies were carried out on nine different English language teachers and their use of alternative assessment strategies and tools over a six month period in their first, ...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş , İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
An inquiry into children’s sense of place in city neighborhoods: the case of Ankara
Erol, Ecem; Bilsel, Fatma Cânâ; Restoration in Department of Architecture (2021-2-12)
The rapid urbanization process causes spatial and social segregation in many cities of the world in the last decades. The contemporary city does not provide inclusive urban environments to children; they are increasingly exluded from public open spaces. Spatially and mentally segregated urban environments neither provide learning opportunities nor help improve the social abilities of children. The sense of place is a dynamic and complicated phenomenon that changes over time. The area that children feel to b...
Investigating the Changes in Children's Environmental Attitudes Through Mobile Game Intervention
Tok, Aslıhan Mecbure; Niyazi, Aslı; Yeşilada, Yeliz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Environmental education has gained significant importance in recent years to increase the new generation's environmental awareness, attitudes, and behaviors with the intention of reducing and preventing the possible destruction of climate change. In Northern Cyprus, most of the studies focused on the relationship between environmental education and environmental attitudes of students at secondary school, high school, and university levels. In this thesis, environmental education has been examined from a fre...
Citation Formats
Ö. Mülazimoğlu Balli and I. Hürmeriç Altunsöz, “Çocuklarda Algılanan Motor Yeterlilik Envanterinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.,” presented at the IV. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94192.