İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri Arasında Nöromitlerin Yaygınlığının İncelenmesi

2021-10-26

Suggestions

İlkokul Öğrencilerinin STEM Odaklı Proje Tasarımları: Bir Durum Çalışması
Tiftikçi, Ceren; Karahan, Engin; AKÇAY, AHMET OĞUZ (2019-07-12)
İlkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması
Karahan, Engin; AKÇAY, AHMET OĞUZ; ARDIÇ, FEYZA (2020-11-22)
İlkokullar İçin Akran Zorbalığı Önleme Modülünün Tanıtımı
Taneri, Pervin Oya; Özbek, Özlem Yeşim (2022-04-01)
Amaç: Tüm dünyada özellikle ilkokul çocukları arasında yadsınamayacak bir sorun olan akran zorbalığı okul temelli programlarla önlenebilmektedir. Bu çalışmada ilkokullar için geliştirilen bibliyoterapi ve yaratıcı drama temelli akran zorbalığı müdahale programı tanıtılmıştır. Öğrenci merkezli ve tematik olan öğretim programı ilerlemeci felsefeye dayanmaktadır.Yöntem: Programın içeriği zorbalık davranışının ortaya çıkması ile ilişkilendirilen dört tema (duygular, farklılıklar, zorbalık ve mültecilik) etrafın...
First grade elementary school students’ feelings and perceptions of school
Çevikbaş, Seher; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2016)
The objective of this study was to investigate first grade elementary school students’ feelings and perceptions of school. In line with this purpose, how students attending schools located in different SES neighborhoods perceived the school and what their feelings about school were as well as whether there was a change in students’ feelings and perceptions of school in fall and spring semesters were investigated. This qualitative phenomenological inquiry was carried out in three elementary schools in Ankara...
The relationship of after school care arrangement, maternal work status, and after school activity type with loneliness and social dissatisfaction of elementary school students
Bakır, Hasibe Özlen; Demir, Ayhan Sıtkı; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of the study is to investigate the level of loneliness and social dissatisfaction among third, fourth and fifth grade elementary school students considering three variables: maternal work status, after school care arrangement type, and after school activities. The sample of the study consisted of 732 (third, fourth and fifth grade) elementary school students in three public elementary schools in Ankara. In the present study Loneliness and Social Dissatisfaction Scale (Asher & Wheeler, 1985) and ...
Citation Formats
Y. Tunga and K. Çağıltay, “İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri Arasında Nöromitlerin Yaygınlığının İncelenmesi,” presented at the 14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://icits2021.erdogan.edu.tr/index.php/tr/kitapciklar/.