ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ KORUMACILIK VE TİCARET SAVAŞLARI

2019-04-01
Uluslararası ticarette korumacı politikalar ilk olarak merkantalist akım ile ortaya çıkmıştır. Korumacı politikaların temelinde ihracatın ithalattan fazla olması ile ülkeden servet çıkışının önüne geçilmesi bulunmaktadır. Kolonyalist anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkan korumacılık, klasik iktisat anlayışıyla yerini serbest ticarete bırakmıştır. Dönemsel olarak korumacı politikalar uygulanmakla birlikte genel itibariyle kapitalist sistemin işleyişi serbest ticarete dayanmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi ve ticaret sistemi yoğun bir serbestleşme sürecine girmiştir. Ancak, 2008 küresel krizi sonrasında uluslararası ticarette korumacı politikalar tekrar uygulanmaya başlamış ve yoğun bir ticaret savaşına girilmiştir. Geçmişte de küresel ekonomik krizler sonrasında korumacı politikalar tercih edilmiştir. Büyük Avrupa Depresyonu ve 1929 krizi sonrasında da yoğun bir korumacılık söz konusu olmuştur. Dikkat çekici nokta ise ekonomik krizler ve ardından uygulanan korumacı politikalardan sonra küresel çapta ekonomik daralmanın olduğu ve sürecin sıcak çatışmaya gitmesidir. Sürecin geçmişteki gibi tekrar etmesi ihtimal dahilindedir. Keza, tarih tekerrürden ibarettir…
International Social Sciences Studies Journal

Suggestions

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY AND EASTERN PARTNERSHIP: THE CASE STUDY “COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT IN GEORGIA”
Önder, Neslihan; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of International Relations (2021-10)
This thesis examines the European Union’s (EU) sustainable development initiatives in the context of European Neighbourhood Policy (ENP) and Eastern Partnership (EaP) from the soft power perspective. ENP and EaP are EU’s main initiatives for ensuring security and stability in the Eastern Neighbourhood. They have undergone several revisions due to the redefined security threats. This thesis argue, rural development also has a security facade. The security perspective of ENP and EaP is too broad that the impo...
GRUPLAR ARASI İLİŞKİLERİ DÜZENLEMEDE SOSYAL TEMAS KURAMLARI: GRUPLAR ARASI, YAYILMACI VE HAYALİ TEMAS
Küçükkömürler, Sanem; Sakallı, Nuray (2017-06-01)
Sosyal temas kuramları, gruplar arası ilişkileri düzenlemek adına yöntemler sunan kuramlardır. Bu kuramlar Allport’un (1954) sosyal temas hipoteziyle başlamış ve daha sonra yayılmacı temas ve hayali temas kuramlarıyla farklı durumlara uygun temas çözümleri sunarak devam etmiştir. Bu makalenin amacı, psikoloji yazınında en eski kuramlardan biri olan gruplar arası temas kuramını ve bu kurama dayanan yayılmacı temas ve hayali temas kuramlarını alanda yapılmış çalışmalar ile derleyerek ilgili yazına Türkçe bir ...
THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL SOCIETY IN THE TRADITIONAL IR THEORY
Gürsoy, Mustafa Bozkurt; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2021-7-28)
This study focuses on the concept of international society within the IR theories of Realism, Liberalism and the English School. In regards to Realism, it conceptually explores how international society is considered to be a null-conception through the works of Hobbes and Waltz. To this end, it deals with concepts such as morality, international law and particularly war with a realist perspective. Then Liberalism is explored with its fundamental theoretical differences to Realism, and liberal accounts of in...
BILIMSEL BILGININ TEORIYE BAĞLI ÖZNEL YAPISI: “EVRIM TEORILERI” ETKINLIĞI VE SONUÇLARI/THE STRUCTURE OF SUBJECTIVITY WITH THEORY-LADEN OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE “EVOLUTION THEORIES” ACTIVITY AND ITS RESULTS
Özgelen, Sinan; Yılmaz Tüzün, Özgül (2011-01-01)
Fen eğitimi alanındaki birçok reform çalışması bilimin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. Bilimsel bilginin bazı temel karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan biride bilimsel bilginin sübjektif olmasıdır. Bu çalışmada bilimsel bilginin sübjektif olması yani öznel ve teoriye bağımlı yapısı üzerinde durulmuştur. Bilim insanları bilimsel çalışmalarını yaparken ön bilgilerinden, inançlarından, tecrübelerinden, almış oldukları eğitimden etkilenirler. Bu çalışmanın a...
NATURAL GAS INFRASTRUCTURE EXPANSIONS IN TURKEY: ECONOMIC FEASIBILITY AND A COST COMPARISON WITH PV INVESTMENTS
Mansız, Bilge; Akınoğlu, Bülent Gültekin; Kat, Bora; Department of Earth System Science (2021-8-03)
Turkey, from 1980s on, has greatly invested in urban usage of natural gas, which is mostly imported. Alongside urban usage, natural gas is now widely consumed for electricity generation and industry. Beginning with 2014, even remote towns are also started to be supplied with natural gas. While there are many environmental and societal advantages of natural gas consumption over coal and fuel-oil, it can be argued that natural gas supply of remote areas is mostly due to social or political concerns. Natural g...
Citation Formats
E. Y. Sönmez, “ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ KORUMACILIK VE TİCARET SAVAŞLARI,” International Social Sciences Studies Journal, vol. 5, no. 32, pp. 1756–1764, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1379&Detay=Ozet.