Erdem Çolak

E-mail
ercolak@metu.edu.tr
Department
Department of Political Science and Public Administration
Çağdaş Sanat ve Gündelik Milliyetçiliğin Eleştirisi
Çolak, Erdem (2022-12-01)
Gündelik milliyetçilik tartışmalarında, insan faaliyetlerini dikkate alan aşağıdan yukarıya milliyetçilik okumaları hem milliyetçilik hem de gündelik hayat çalışmalarına kayda değer bir dinamizm getirmiştir. Ancak gündelik...
Nasıl Bir Bienal Yapmalı'dan Neden Bienal Yapmalı'ya
Çolak, Erdem (2022-04-01)
Devlet İkonografisinin Dönüşümü ve Muhteşem Süleyman Çağı Sergisi'nden Yeditepe Bienali'ne Türkiye'nin Neo-Osmanlıcı Temsili
Çolak, Erdem (2021-12-01)
19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin ve daha sonrasında Türkiye’nin devlet ikonografisini nasıl şekillendirmesi gerektiği her zaman ciddiye alınan bir konu olmuştur. Son dönemlerde daha da görünür olan devlet...
Pandemi ve Aurasını Kaybeden Sanat İzleyicisi
Çolak, Erdem (2021-03-01)
68'de Sanat ve Edebiyat Dergileri: "Devrime Giden Yolda Sanat ve Edebiyat
Çolak, Erdem (2018-05-01)
Ayrılmak Mı Zor, Bu Mutfakta Hizmet Etmek Mi?”: Zengin Mutfağı ve Sinemada İşçi Sınıfının Temsili
Çolak, Erdem (Kor Kitap, 2017-09-01)
İslam ile görsel mizah: Türkiye’de İslamî mizah dergiciliğinin dönüşümü
Çolak, Erdem (2017-06-01)
Bu makalede, İslam ile görsel mizah arasındaki, 1990’lardan günümüze değişen/dönüşen ilişkiler incelenecektir. Türkiye’deki mizah dergiciliği geleneğinin sol/ sosyalist siyasi gelenekle olan bağları ve bu geleneğin son d...
Didem Madak Şiirinde Politik Olan
Çolak, Erdem (Metis Yayınları, 2015-12-01)
Sanat ve Edebiyatta 1915'in Derin İzlerini Sürmek
Çolak, Erdem (2015-09-18)
Melek, Tarih Meleği ve Hikâye Anlatıcısı Olarak Galeano, Yaşar Kemal ve Marquez
Çolak, Erdem (2015-05-01)
Citation Formats