Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması

2021-09-23
Bu bildiride rüzgar türbini kanatlarında kullanılan kalın kanat profillerinden DU 00-W-212 profilinin 3 farklı yüksek Reynolds sayısı (3, 6 ve 9 milyon) için aerodinamik performansı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 2-boyutlu Otipi yapısal çözüm ağı kullanarak RANS denklemleri k-ω SST türbülans modeli ile çözülmüştür. Çözüm ağıkarakteristiğinden kaynaklanan numerik hataları en aza indirmek için çözüm ağı bağımsızlık çalışması yapılmış, 9 farklı çözüm ağı üretilmiştir. Sonuçlar ayrıca literatürdeki mevcut yüksek Reynolds sayılı deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.
6. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Suggestions

Rüzgar Türbinlerinin Mikro Düzeyde Yer Seçimi için Navier- Stokes Akış Çözücüsünün Topografik Yapısız Çözüm Ağlarında Geliştirilmesi ve Kullanılması
Ahmet, Gökhan; Tuncer, İsmail Hakkı; Leblebici, Engin; Ünlü, Tezcan; Sevine, Tansu(2015)
Bu çalışmada türbülanslı atmosferik akış çözümlerinin elde edilmesi amacıyla ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde geliştirilmekte olan, paralel hesaplama ortamında çalışabilen 3 boyutlu Navier-Stokes çözücü HYP3D, Mezo ölçekli meteorolojik tahmin yazılımı WRF ile akuple edilerek yüksek çözünürlüklü topografya üzerinde uzun dönemli rüzgar akış alanları ve rüzgar enerji potansiyeli hesaplanmıştır. Numerik çalışmalar bir rüzgar santralinin ve uzun dönemli atmosferik gözlem verilerinin olduğu Mersin-Mu...
Rüzgar Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı Ve Performans Analizi
Şahin, Mustafa; Yavrucuk, İlkay (2019-10-05)
Bu çalışma, MS (Mustafa ŞAHİN) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli kullanılarak, NREL 5 MW’lık rüzgar türbini için lineer bir kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün tasarımı, türbin kontrollerinde kullanılan bir kazanç çizelgeleme metodunun uygulanması ve performans analizi ile ilgilidir. Tasarımda, tam yük bölgesindeki herhangi bir türbin çalışma noktası için tasarlanan tek bir lineer yunuslama açısı kontrolcüsünün, aynı çalışma bölgesindeki farklı çalışma noktalarında yapılan performans inceleme analizle...
Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması
İmer, Muhsine Bilge(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvantum verimliliğini arttırmaya yönelik plazmonik yapıların benzetim ortamında gerçeklenmesi ve bu malzemelerin üretilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda üretilen malzemeler kuvantum kuyulu kızılötesi fotodedektörlerde kullanılacaktır.Son on yıldaki...
Reynolds number extrapolation for wind turbine airfoil polars: a data-driven approach
Özgören, Ahmet Can; Uzol, Oğuz; Department of Aerospace Engineering (2023-1)
In this thesis, a data-driven methodology based on power law is proposed to extrapolate the Reynolds number, and its prediction performance for wind turbine airfoil aerodynamic polars are investigated. For this purpose, a database is constructed from experimentally obtained aerodynamic data from open literature for airfoils with thickness-to-chord ratio (t/c) values in the range of 15% to 30%, which are more relevant to wind turbine blade design applications. The airfoils included in the database are invers...
Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-15)
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan sınır tabaka emme sistemi eniyileştirilmiştir. Eniyileştirme deney tasarımı yöntemini baz alarak bir tasarım uzayı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular kullanılan akış çözücünün ve modellerin yeterli doğruluk seviyesinde sonuçlar verdiğini ve aerodinamik verimliliğin bu tarz bir akış kont...
Citation Formats
E. Orbay Akcengiz and N. Sezer Uzol, “Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması,” presented at the 6. İzmir Rüzgar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2021/09/2011-010r.pdf.