Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması

2021-09-23
Bu bildiride rüzgar türbini kanatlarında kullanılan kalın kanat profillerinden DU 00-W-212 profilinin 3 farklı yüksek Reynolds sayısı (3, 6 ve 9 milyon) için aerodinamik performansı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 2-boyutlu Otipi yapısal çözüm ağı kullanarak RANS denklemleri k-ω SST türbülans modeli ile çözülmüştür. Çözüm ağıkarakteristiğinden kaynaklanan numerik hataları en aza indirmek için çözüm ağı bağımsızlık çalışması yapılmış, 9 farklı çözüm ağı üretilmiştir. Sonuçlar ayrıca literatürdeki mevcut yüksek Reynolds sayılı deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.
6. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Suggestions

Rüzgar Türbinlerinin Mikro Düzeyde Yer Seçimi için Navier- Stokes Akış Çözücüsünün Topografik Yapısız Çözüm Ağlarında Geliştirilmesi ve Kullanılması
Ahmet, Gökhan; Tuncer, İsmail Hakkı; Leblebici, Engin; Ünlü, Tezcan; Sevine, Tansu(2015)
Bu çalışmada türbülanslı atmosferik akış çözümlerinin elde edilmesi amacıyla ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde geliştirilmekte olan, paralel hesaplama ortamında çalışabilen 3 boyutlu Navier-Stokes çözücü HYP3D, Mezo ölçekli meteorolojik tahmin yazılımı WRF ile akuple edilerek yüksek çözünürlüklü topografya üzerinde uzun dönemli rüzgar akış alanları ve rüzgar enerji potansiyeli hesaplanmıştır. Numerik çalışmalar bir rüzgar santralinin ve uzun dönemli atmosferik gözlem verilerinin olduğu Mersin-Mu...
Rüzgar Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı Ve Performans Analizi
Şahin, Mustafa; Yavrucuk, İlkay (2019-10-05)
Bu çalışma, MS (Mustafa ŞAHİN) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli kullanılarak, NREL 5 MW’lık rüzgar türbini için lineer bir kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün tasarımı, türbin kontrollerinde kullanılan bir kazanç çizelgeleme metodunun uygulanması ve performans analizi ile ilgilidir. Tasarımda, tam yük bölgesindeki herhangi bir türbin çalışma noktası için tasarlanan tek bir lineer yunuslama açısı kontrolcüsünün, aynı çalışma bölgesindeki farklı çalışma noktalarında yapılan performans inceleme analizle...
Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması
İmer, Muhsine Bilge(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvantum verimliliğini arttırmaya yönelik plazmonik yapıların benzetim ortamında gerçeklenmesi ve bu malzemelerin üretilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda üretilen malzemeler kuvantum kuyulu kızılötesi fotodedektörlerde kullanılacaktır.Son on yıldaki...
Düşük Ok Açılı Delta Kanat Akışının Zamana Bağlı Üfleme Tekniği ile Kontrolü
Çetin, Cenk; Çelik, Alper; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Düşük hızlı rüzgar tünelinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışma,45 derece okaçılıdelta kanat etrafında oluşan akış yapılarınınzamana bağlı üfleme tekniği ile kontrol edilmesini amaçlamıştır. Akışyapılarındakietkiyüzey basınç ölçümleri ile incelenmiştir. Zamana bağlıüfleme yapabilenakış kontrol deney düzeneğininfrekans ve üfleme kontrolü Labview yazılımı kullanılarak, üfleme debisi karakterizaysonu ise Kızgın Tel Anemometre(HWA)kullanılarakyapılmıştır. Uygulanankontrolboyutsuz maksimum üfleme katsayısıyla ...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Citation Formats
E. Orbay Akcengiz and N. Sezer Uzol, “Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması,” presented at the 6. İzmir Rüzgar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2021/09/2011-010r.pdf.