Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi

2022-09-15
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan sınır tabaka emme sistemi eniyileştirilmiştir. Eniyileştirme deney tasarımı yöntemini baz alarak bir tasarım uzayı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular kullanılan akış çözücünün ve modellerin yeterli doğruluk seviyesinde sonuçlar verdiğini ve aerodinamik verimliliğin bu tarz bir akış kontrol yöntemi ile üst düzeyde artırılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada elde edilen kanat kesiti sonuçları gelecekte yapılacak üç boyutlu HAD simülasyonlarında kullanılacak ve emme sisteminin türbin üzerindeki aerodinamik kuvvet katsayılarına olan sonuçları ve izbölgesindeki etkileri incelenecektir.
9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı

Suggestions

OPTIMUM BIDDING STRATEGY FOR HYDRO, WIND AND SOLAR POWER PLANTS IN DAY AHEAD ELECTRICITY MARKET
Özcan, Mehmet; Ozan, Keysan; Benhür, Satır; Department of Earth System Science (2021-9-08)
The main challenge related to the trade of electricity from renewable energy sources is their intermittency due to stochastic nature of their generation output. This leads to the imbalance cost in day ahead markets (DAM) and raise the concerns for collaboration. There are 2 possible strategies for wind power plants (WPPs) and solar power plants (SPPs) to maximize their income in day ahead markets (DAM) in the presence of imbalance cost: Joint Bidding (JB) via collaboration by participating to balancing grou...
Rüzgar Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı Ve Performans Analizi
Şahin, Mustafa; Yavrucuk, İlkay (2019-10-05)
Bu çalışma, MS (Mustafa ŞAHİN) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli kullanılarak, NREL 5 MW’lık rüzgar türbini için lineer bir kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün tasarımı, türbin kontrollerinde kullanılan bir kazanç çizelgeleme metodunun uygulanması ve performans analizi ile ilgilidir. Tasarımda, tam yük bölgesindeki herhangi bir türbin çalışma noktası için tasarlanan tek bir lineer yunuslama açısı kontrolcüsünün, aynı çalışma bölgesindeki farklı çalışma noktalarında yapılan performans inceleme analizle...
Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (2021-09-23)
Bu bildiride rüzgar türbini kanatlarında kullanılan kalın kanat profillerinden DU 00-W-212 profilinin 3 farklı yüksek Reynolds sayısı (3, 6 ve 9 milyon) için aerodinamik performansı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 2-boyutlu Otipi yapısal çözüm ağı kullanarak RANS denklemleri k-ω SST türbülans modeli ile çözülmüştür. Çözüm ağıkarakteristiğinden kaynaklanan numerik hataları en aza indirmek için çözüm ağı bağımsızlık çalışması yapılmış, 9 farklı çözüm ağı üretilmiştir....
Rüzgar Tüneli Testlerinde Blokaj Seviyesinin Küçük Ölçekli Bir Rüzgar Türbininin Performansı Üzerindeki Etkisi
Erol Sayıcı, Burcu; Karabakla, Emre; Abdulrahim, Anas; Perçin, Mustafa; Uzol, Oğuz (2021-09-23)
Rüzgâr tüneli testlerinin güvenilirliğini artırmak ve farklı tünellerde icra edilen testlerde toplanan verilerin değişkenliğini araştırmak için “Round Robin” testleri gerçekleştirilir. Bu testlerde bir test modeli farklı rüzgar tünellerinde veya farklı test bölgelerinde aynı koşullarda testlere tabi tutularak ölçüm sonuçlarındaki -varsa- farklılıklar gözlemlenir. Literatürde pek çok örneği olan bu testlerden biri de ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ODTÜ-RÜZGEM) gerçekleş...
Rüzgar Enerji Sistemlerinin Sosyal Kabul Dinamiklerini Anlamak
KILIÇ, ÇAĞDAŞ; YILMAZ, MUTLU; Sarı, Ramazan (2017-10-01)
The pressure of exhaustion over fossil-based energy sources, growing public concerns in parallel with environmental issues created by these sources, the relations of energy dependence created by monopolies related to the geographical condensation of those sources have rendered renewable energy sources as a popular subject of the new energy culture among countries, industries, environmental groups and public as a whole. Meanwhile, wind energy is one step ahead of other accepted renewable energy sources with ...
Citation Formats
A. A. Adam and N. Sezer Uzol, “Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi,” presented at the 9. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.uhuk.org.tr/bildiri.php?No=UHUK-2022-139.