Okul Bazlı Bilinçli Farkındalık Programları

2021-12-01

Suggestions

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Etkinlik Kitabı
Yılmaz, Elanur (2019-01-01)
Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi Ögretmen El Kitabı
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (null, 2012-01-01)
Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi
Balkar, Betül; Öztuzcu Küçükbere, Rabia; Akşab, Şahabettin (2019-04-01)
Bu araştırmada; okul yöneticilerinin Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) uygulamasına ve OBB’nin okul gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı araştırma, betimleyici yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Gaziantep ilinde görev yapan 29 ilkokul ve ortaokul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Elde edi...
Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Yöneticisi Görüşleri Doğrultusunda Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi
Balkar, Betül; Öztuzcu, Rabia; Akşab, Şahabettin (null; 2018-07-01)
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı.
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Salahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Aslan Tutak, Fatma; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal; Çetinkaya, Fatih Çetin (Millî Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme ön...
Citation Formats
F. Erden and F. E. Tonga, Okul Bazlı Bilinçli Farkındalık Programları. 2021.