Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Araştırma Amaçlı Kullanımı: Kullanıcı Kaynaklı Videolar Örneği

2021-12-01
Eren, Gizem Hediye
Korkut, Fatma
Blog, vlog, wiki, anlık mesajlaşma ve podcastgibi Web 2.0 araçları, internet kullanıcılarının içerik oluşturup paylaşmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanırlar, eğitim ve araştırma amaçlı kullanımlar için yaratıcı fırsatlar sunarlar. Kullanıcı kaynaklı içerik (KKİ) sunan çevrimiçi ortamlardanbir tanesi de video paylaşım platformlarıdır. Özel yaşamdan çalışma yaşamına ve kamusal alana, bilimsel ve teknik alanlardan eğitime kadar birçok farklı alanda video kullanımının ve paylaşımının büyük bir hızla artması, araştırmacıların çevrimiçi video paylaşım platformlarını zengin bir veri kaynağı olarak değerlendirmesine yol açmıştır. Birçok getirisine rağmen bu tür platformların eğitim ve araştırma amaçlı kullanımı çeşitli teknik ve etik zorlukları da beraberinde getirir. Bu çalışma, Web 2.0 platformlarındaki kullanıcı kaynaklı videoların (KKVler) tasarım stüdyosu eğitiminde araştırma amaçlı kullanımına odaklanmakta,KKVlerintasarım stüdyosu eğitiminde nitel araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanımının teknik ve etik yönlerini tartışmakta ve öneriler sunmaktadır.
European Journal of Science and Technology

Suggestions

Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.
Sargın, Güven Arif(2013-12-31)
Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğ...
Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması
Yudum, Paçin; Betin Can, Aysu (CEUR-WS; 2015-09-11)
Bu çalışmada, dinamik web uygulamalarındaki dolaşım ve erişim hatalarına yol açan senaryoların tespiti ve otomatik olarak canlandırılması için bir araç sunulmaktadır. Sunulan yöntemde ilk olarak verilen web uygulamasının modeli, AJAX tabanlı web uygulamalarını analiz edebilen, web crawler araçları yardımıyla çıkartılmaktadır. Daha sonra, model, web crawler’a olan bağımlılığı azaltmak ve kullanıcılara çıkartılan modeller üzerinde değişiklik yapma imkanı vermek için oluşturulan ara modelleme diline çevrilmekt...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması
Demirörs, Onur(2009-12-31)
Bu araştırma, fonksiyonel benzerlikleri veri yoğun yazılımlar, gerçek zamanlı yazılımlar, kontrol yoğun yazılımlar gibi farklı alanlardaki yazılım ürünleri için belirleyerek güvenilir ve kullanışlı bir iş gücü kestirim modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında süreci otomatikleştirecek bir yazılım aracı geliştirilecek ve geliştirilen araç ve model yazılım organizasyonlarında farklı yazılım uygulamalarında denenecektir. Fonksiyonel benzerlikler, COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi kullan...
A Framework for Web-based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration
Karakaya, Ahmet Fatih ; Taşlı Pektaş, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Web-based educational systems are promising applications to enhance design education. Although the advantages of such systems have been discussed in the literature extensively, few studies in the field have used them for teaching interdisciplinary design collaboration. In order to alleviate this problem, a web-based interdisciplinary building design studio was designed and implemented. Considering the lack of systematic approaches in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in studios, th...
Citation Formats
G. H. Eren and F. Korkut, “Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Araştırma Amaçlı Kullanımı: Kullanıcı Kaynaklı Videolar Örneği,” European Journal of Science and Technology, no. 32, pp. 207–214, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2146026.