Hide/Show Apps

Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.

Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğinde olmalıdır. Bu arşivin yurt içi ve yurt dışından takibini ve arşivde tutalan verilerin kontrollü bir erişim ortamından paylaşımını mümkün kılabilecek bilişim tekniklerinden yararlanmak gerecektir. ODTÜ Mimarlık Bölümü Veritabanı, internet üzerinden kontrollü bir erişim ortamı sağlayan, veri girişi, güncelleme ve sorgulama gibi işlemlere imkan veren bir yapıda tasarlanacaktır. Sözkonusu altyapı, “doc”, “pdf”, “txt”, “xls”, “ppt”, “jpg” ve benzeri uzantılardaki dökümanların/ yapıların/içeriklerin kaydı/girilmesi, güncellenmesi, silinmesi gibi işlemlere, gerekli linklerin oluşturulmasına, fotoğraf, video, sertifika ve benzeri görsel malzemelerin kullanımına olanak sağlayacaktır. Kısaca, web sitesi iki temel bileşenden oluşacaktır:- 1.Bunlardan ilki “İçerik Yönetim Sistemi”dir ve bu sistem, web sitesinin yönetimi ve kullanımı ile ilgili komutarı içeren bir “yönetim paneli” arayüz ortamı sağlayacaktır. 2.İkinci bileşen, web sitesinin alan adına tahsis edilen veri tabanı üzerinden çalışan ve kütükler arası (çapraz) sorgulama yapabilen bir “Arama Motoru”dur. Bu işlevin internet üzerinden sürekli ve etkin biçimde çalışması beklenmektedir. Bu kapsamda oluşturulacak veritabanının, yurt dışındaki diğer benzer arşivlere eşdeğer ve arşivlerarası bağlantılara uyumlu bir altyapıda oluşturulması gerekmektedir.