Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.

2013-12-31
Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğinde olmalıdır. Bu arşivin yurt içi ve yurt dışından takibini ve arşivde tutalan verilerin kontrollü bir erişim ortamından paylaşımını mümkün kılabilecek bilişim tekniklerinden yararlanmak gerecektir. ODTÜ Mimarlık Bölümü Veritabanı, internet üzerinden kontrollü bir erişim ortamı sağlayan, veri girişi, güncelleme ve sorgulama gibi işlemlere imkan veren bir yapıda tasarlanacaktır. Sözkonusu altyapı, “doc”, “pdf”, “txt”, “xls”, “ppt”, “jpg” ve benzeri uzantılardaki dökümanların/ yapıların/içeriklerin kaydı/girilmesi, güncellenmesi, silinmesi gibi işlemlere, gerekli linklerin oluşturulmasına, fotoğraf, video, sertifika ve benzeri görsel malzemelerin kullanımına olanak sağlayacaktır. Kısaca, web sitesi iki temel bileşenden oluşacaktır:- 1.Bunlardan ilki “İçerik Yönetim Sistemi”dir ve bu sistem, web sitesinin yönetimi ve kullanımı ile ilgili komutarı içeren bir “yönetim paneli” arayüz ortamı sağlayacaktır. 2.İkinci bileşen, web sitesinin alan adına tahsis edilen veri tabanı üzerinden çalışan ve kütükler arası (çapraz) sorgulama yapabilen bir “Arama Motoru”dur. Bu işlevin internet üzerinden sürekli ve etkin biçimde çalışması beklenmektedir. Bu kapsamda oluşturulacak veritabanının, yurt dışındaki diğer benzer arşivlere eşdeğer ve arşivlerarası bağlantılara uyumlu bir altyapıda oluşturulması gerekmektedir.

Suggestions

Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Demiryolunun Peyzaj ve Kentsel Tasarım Unsuru Olarak Mekânsal Potansiyellerinin Tespiti: Sincan-Kayaş Banliyö Hattı
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Güneri Söğüt, Gizem Deniz; Aral, Hacer Ela(2016-12-31)
Kente dair mekânsal stratejilerin araç ve hız odaklı yollarla belirlendiği ve gelecekte de bu yönde müdahalelerle şekilleneceği aşikar olan Ankara için, ulaşım altyapılarını sadece mühendislik konusu olmaktan çıkarıp, peyzaj ve kentsel tasarım unsuru olarak ortaya koymak, Ankara kentinin geleceğine dair önemli bir çerçeve olacaktır. Bu bağlamda, bu araştırma, kentin doğu-batı hattında önemli bir şehirci ulaşım çizgisi olan Kayaş-Sincan banliyö hattının kentsel mekân potansiyelini araştırmak, tespit etmek ve...
Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Güney, Bilge Alp; Madani, Nigar; Erdil, Meltem(2013-12-31)
Bu araştırma kapsamında:•Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki geleneksel ahşap iskeletli ve yığma taş konut yapılarında kullanılan yerel yapı malzemelerinin performans ve uyumluluk özelliklerinin, •Bu konut yapılarının onarımında kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve bileşim özellikleri ve hammadde niteliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada, Ankara iline bağlı Beypazarı ve Güdül ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde geleneksel olarak inşa edilmiş konut yapılarından alınan dış ce...
“Alle”deki Ağaç ve Heykeller için Etkileşimli Plaka Sistemi Tasarlanması
Akman, Sila; Baş Bütüner, Funda; Yoncacı Arslan, Pelin; Barlas, Mehmet Adnan; Sargın, Güven Arif(2016-12-31)
Kültürel peyzaj alanı olarak ODTÜ Kampüsü insan ve doğanın biraradalığı açısından oldukça özel bir ortam sunmaktadır. 1961 yılında Altuğ - Behruz Çinici’nin kazanmış olduğu yarışmayla şekillenmeye başlayan Kampüs peyzajı, referanssız bir bozkır yüzeyinde öncelikle yapılar ve yapısal peyzajla oluşan ve zaman içinde bitkilerle ve insanlarla bir arada gelişen, şekillenen ve var olan bir peyzaj mekânıdır. Sosyal, biçimsel ve ekolojik peyzaj / ortamlar arasındaki bu birliktelik ve etkileşim ODTÜ Kampüsü’nü korun...
SOYLULAŞTIRMA 2.0: MAHALLE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine(2017)
Soylulaştırmaya karşılaştırmalı yaklaşımları ele alan bu projede dört Avrupa kentinde (Viyana, İstanbul, Arnhem, Zürih) uygulanan karşılaştırmalı analiz çerçevesi benimsenmektedir. Bu kapsamda projenin yaklaşımını daha önceki soylulaştırma çalışmalarından ayıran temel ele alış birleştirme kuramının kullanılmasını içermektedir. Çok katmanlı proje çerçevesi ölçümler, yorumlar ve uygulamalar olmak üzere üç farklı aşamayı içermektedir.
Citation Formats
G. A. Sargın, “Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58909.