Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması

2015-09-11
Yudum, Paçin
Betin Can, Aysu
Bu çalışmada, dinamik web uygulamalarındaki dolaşım ve erişim hatalarına yol açan senaryoların tespiti ve otomatik olarak canlandırılması için bir araç sunulmaktadır. Sunulan yöntemde ilk olarak verilen web uygulamasının modeli, AJAX tabanlı web uygulamalarını analiz edebilen, web crawler araçları yardımıyla çıkartılmaktadır. Daha sonra, model, web crawler’a olan bağımlılığı azaltmak ve kullanıcılara çıkartılan modeller üzerinde değişiklik yapma imkanı vermek için oluşturulan ara modelleme diline çevrilmektedir. Ardından geliştirilen araç yardımıyla, model denetleme diline çevrilen modele denetlenmesi istenen özellikler kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır. Son olarak, model denetleme aracının ürettiği karşı örnekler web tarayıcısı üzerinde canlandırılmaktadır. Bu özellikler ile model denetleme tekniğinin uygulanması ve çıktılarının herhangi bir geçmiş deneyim gerekmeden anlaşılabilmesi sağlanmaktadır. Aracın kullanılabilirliğini ölçmek için bir kullanıcı çalışması yürütülmüştür. Katılımcılar, hata tespiti ve hataların görselleştirilmesini yararlı bulduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, aracın dolaşım hatalarını tespitindeki etkililiği 14 web uygulamasıyla değerlendirilmiş ve 44 gerçek ulaşım hatası tespit edilmiştir. Araç yardımı ile erişim kontrolü hatalarının tespit edilebilirliği ise hata enjeksiyonu metoduyla değerlendirilmiştir. Ayrıca, web uygulamalarının modelleri, uygulamaların sahip olduğu karmaşık ve zengin yapıdan dolayı crawler tarafından eksik çıkartılabildiği için yanlış tespitlerin ortaya çıkabildiği gözlemlenmiştir.
9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS ( 2015)

Suggestions

A Framework for Web-based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration
Karakaya, Ahmet Fatih ; Taşlı Pektaş, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Web-based educational systems are promising applications to enhance design education. Although the advantages of such systems have been discussed in the literature extensively, few studies in the field have used them for teaching interdisciplinary design collaboration. In order to alleviate this problem, a web-based interdisciplinary building design studio was designed and implemented. Considering the lack of systematic approaches in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in studios, th...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
Akıllı Ortamlarda İnsan Bilgisayaretkileşimi
Günel Kılıç, Banu(2013-12-31)
Bu proje, çok kipli algılayıcılar aracılığıyla çevreden bilgi toplayarak ortamdaki insanların varlığına tepki veren akıllı bir yardımcı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akıllı yardımcı ortamdaki insanları takip edecek, basit sözlü komutlarına yanıt verecek ve otomatik olarak insan-insan ve insan-bilgisayar etkilişimi hakkında rapor hazırlayacaktır. Projenin amaçları bu akıllı ortamı ve yardımcıyı yaratmak, gereken algoritmaları geliştirmek, toplanan bilgiyi birleştirmek ve geliştirilen fonksiyonların gösteri...
Citation Formats
P. Yudum and A. Betin Can, “Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması,” İzmir, Türkiye, 2015, vol. 1483, p. 514, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1483/55_Bildiri.pdf.