Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması

2015-09-11
Yudum, Paçin
Betin Can, Aysu
Bu çalışmada, dinamik web uygulamalarındaki dolaşım ve erişim hatalarına yol açan senaryoların tespiti ve otomatik olarak canlandırılması için bir araç sunulmaktadır. Sunulan yöntemde ilk olarak verilen web uygulamasının modeli, AJAX tabanlı web uygulamalarını analiz edebilen, web crawler araçları yardımıyla çıkartılmaktadır. Daha sonra, model, web crawler’a olan bağımlılığı azaltmak ve kullanıcılara çıkartılan modeller üzerinde değişiklik yapma imkanı vermek için oluşturulan ara modelleme diline çevrilmektedir. Ardından geliştirilen araç yardımıyla, model denetleme diline çevrilen modele denetlenmesi istenen özellikler kullanıcı tarafından tanımlanmaktadır. Son olarak, model denetleme aracının ürettiği karşı örnekler web tarayıcısı üzerinde canlandırılmaktadır. Bu özellikler ile model denetleme tekniğinin uygulanması ve çıktılarının herhangi bir geçmiş deneyim gerekmeden anlaşılabilmesi sağlanmaktadır. Aracın kullanılabilirliğini ölçmek için bir kullanıcı çalışması yürütülmüştür. Katılımcılar, hata tespiti ve hataların görselleştirilmesini yararlı bulduklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, aracın dolaşım hatalarını tespitindeki etkililiği 14 web uygulamasıyla değerlendirilmiş ve 44 gerçek ulaşım hatası tespit edilmiştir. Araç yardımı ile erişim kontrolü hatalarının tespit edilebilirliği ise hata enjeksiyonu metoduyla değerlendirilmiştir. Ayrıca, web uygulamalarının modelleri, uygulamaların sahip olduğu karmaşık ve zengin yapıdan dolayı crawler tarafından eksik çıkartılabildiği için yanlış tespitlerin ortaya çıkabildiği gözlemlenmiştir.
9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS ( 2015)

Suggestions

A Framework for Web-based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration
Karakaya, Ahmet Fatih ; Taşlı Pektaş, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Web-based educational systems are promising applications to enhance design education. Although the advantages of such systems have been discussed in the literature extensively, few studies in the field have used them for teaching interdisciplinary design collaboration. In order to alleviate this problem, a web-based interdisciplinary building design studio was designed and implemented. Considering the lack of systematic approaches in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in studios, th...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Akıllı Ortamlarda İnsan Bilgisayaretkileşimi
Günel Kılıç, Banu(2013-12-31)
Bu proje, çok kipli algılayıcılar aracılığıyla çevreden bilgi toplayarak ortamdaki insanların varlığına tepki veren akıllı bir yardımcı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akıllı yardımcı ortamdaki insanları takip edecek, basit sözlü komutlarına yanıt verecek ve otomatik olarak insan-insan ve insan-bilgisayar etkilişimi hakkında rapor hazırlayacaktır. Projenin amaçları bu akıllı ortamı ve yardımcıyı yaratmak, gereken algoritmaları geliştirmek, toplanan bilgiyi birleştirmek ve geliştirilen fonksiyonların gösteri...
Extending design cognition with computer vision and generative deep learning
Çakmak, Başak; Mennan, Zeynep; Department of Architecture (2022-2)
This thesis proposes to scrutinize the project of extending cognition in the field of design by providing the exploration of alternative procedures of formalization. It aims at investigating the possible extensions of design cognition with a theoretical framework based on the concept of Extended Cognition, traced within two different contexts: One is the phenomenological context, which aims at a sensual and cognitive extension in the design studies of the 20th century searching for a counter-cultural expres...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Citation Formats
P. Yudum and A. Betin Can, “Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması,” İzmir, Türkiye, 2015, vol. 1483, p. 514, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1483/55_Bildiri.pdf.